REGON

17 lipca 2012
Otwieramy Centrum Aktywności Ruchowej

Otwieramy Centrum Aktywności Ruchowej

„Postawa” – chyba nie ma człowieka, który nie zwróciłby uwagi na to jaką mamy sylwetkę. Czy jest ona wyprostowana, czy też przygarbiona, sprawiająca wrażenie, że osoba w taki sposób poruszająca się jest wciąż zmęczona, przytłoczona życiem.