Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż nie pobiera opłat za udostępnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy europejskich. Instytucja przestrzega przed oszustwami nieuczciwych firm, które wmawiają klientom, że za tego typu informacje należy się opłata.

Agencja podkreśla stanowczo – pracownicy PARR S.A. nie kontaktują się z przedsiębiorcami z terenu woj. pomorskiego w celu proponowania odpłatnej usługi dotyczącej m.in. pisania projektów o dofinansowanie.

Przestrzegamy przed nieuczciwymi firmami konsultingowymi i doradczymi, które powołując się na Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku pobierają opłaty m.in. na zakup materiałów informacyjnych dotyczących funduszy europejskich lub realizowanych przez nas projektów.

– Materiały informacyjne przesyłane przez nieuczciwe firmy konsultingowe i doradcze są informacjami bezpłatnymi i ogólnodostępnymi, opublikowanymi na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, stronach PARR S.A. oraz innych instytucji odpowiedzialnych za udostępnienie informacji dotyczących Funduszy Europejskich – ostrzegają pracownicy Agencji.

www.parr.slupsk.pl