Signal Iduna

1 kwietnia 2014

Kiedy towarzystwo może odmówić zawarcia ubezpieczenia na życie?

W ramach ubezpieczenia na życie wypłacane jest świadczenie równe sumie ubezpieczeniowej w momencie śmierci osoby ubezpieczonej. Nie każdy jednak może zostać objęty takim ubezpieczeniem, a ubezpieczyciel […]