Co to właściwie oznacza, że firma ochroniarska jest dobra? Podstawowym miernikiem jakości jest skuteczność. Firma taka powinna mieć wypracowane metody radzenia sobie z zagrażającymi nam i naszemu mieniu sytuacjami, a także zapobiegania im.

System szybkiego reagowania

Firma ochroniarska powinna natychmiast zareagować na zagrożenie. W przypadku usługi ochrony fizycznej, czyli ochroniarzy znajdujących się na miejscu w obiekcie klienta, interwencja może nastąpić praktycznie natychmiast. Ochrona fizyczna jest jednak usługą bardzo drogą i nie zawsze niezbędną. W większości przypadków w obiekcie montuje się urządzenia alarmowe i monitoring – kamera włącza się po aktywacji alarmu, przekazując informację do centrali firmy lub centrum monitoringowego znajdującego się w obiekcie. Po szybkim zweryfikowaniu sytuacji przez dyspozytora na miejsce wysyła się ochroniarzy z interwencją lub wzywa policję. Metoda ta jest skuteczna w przypadku miast i obszarów zaludnionych. Firmom które je stosują, co do zasady możemy zaufać. W przypadku obiektu położonego na odludziu będziemy musieli jednak rozważyć ochronę fizyczną, bo czas oczekiwania na interwencję byłby po prostu zbyt długi.

Doświadczeni i dobrze wyposażeni ochroniarze

Im więcej doświadczenia ma ochroniarz, tym łatwiej jest mu zachować zimną krew w niebezpiecznych sytuacjach. Wszyscy pracownicy firmy powinni być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni – nie zawsze oznacza to posiadanie broni palnej, bo również przestępcy rzadko kiedy nią dysponują. Ochroniarze mają przy sobie zazwyczaj paralizatory lub broń gazową. Firma powinna mieć wypracowane procedury reagowania, a także odpowiedniego dobierania składu patroli (np. zestawiania mniej doświadczonego ochroniarza z bardziej doświadczonym, dzięki czemu istnieje mniejsza szansa, że ten z krótszym stażem straci głowę). Skuteczny ochroniarz nie musi wyglądać groźnie ani być szaleńczo odważny – powinien natomiast być w stanie zachować zimną krew i reagować adekwatnie do sytuacji.

Urządzenia alarmowe i monitoring

Nawet najwyższej jakości sprzęt nie jest w stanie zastąpić żywego człowieka, choć niewątpliwie może bardzo mu pomóc. Jakkolwiek urządzenia alarmowe i kamery same z siebie nie będą w stanie przeciwdziałać próbom włamania i innym sytuacjom zagrażającym naszemu mieniu, to jednak pozwalają szybciej je wykryć a często również zarejestrować sprawcę, co może pomóc w późniejszym ujęciu go. Zarówno alarmy jak i kamery muszą być dobrej jakości. Dobra firma ochroniarska powinna udzielić na nie gwarancji i zapewnić nieodpłatny serwis, a także okresowe przeglądy techniczne. Jeśli sprzęt i czynnik ludzki okaże się niezawodny, wówczas poziom naszego bezpieczeństwa wzrośnie bardzo wyraźnie.