Wypowiedź: Tomasz Kierzkowski, Bank Pekao SA.
Mikro i małe firmy więcej eksportują i inwestują. 49% firm inwestowało w 2016 r – to najwyższy wynik w 7-letniej historii badania „Raport o sytuacji mikro i małych firm”. 18% z nich prowadziło w ostatnim roku działalność eksportową. To dwa razy więcej niż w pierwszym badaniu. Ogólny wskaźnik koniunktury osiągnął poziom 96,7 pkt i był to drugi najlepszy wynik w okresie ostatnich 7 lat (+3 pkt powyżej średniej z lat 2010-2015). Wyzwaniem dla firm jest zwiększenie innowacyjności – pokazały wyniki raportu.

 


 
– Nastroje w stosunku do ubiegłego roku trochę się pogorszyły. Natomiast ponieważ nasze badania robimy od siedmiu lat to jest drugi najlepszy wynik w historii. Jeżeli chodzi o branże to dosyć ciekawie to wygląda, bo branża przetwórstwa przemysłowego, budowlana i usługowa w zasadzie mają identyczny wskaźnik. Natomiast trochę odstaje od tego ogólnego obrazu branża handlowa. Tutaj co roku wyniki są najgorsze, natomiast dobrym symptomem jest to, że ta różnica pomiędzy tymi trzema pierwszymi branżami a handlem z roku na rok się zmniejsza – mówi newsrm.tv Tomasz Kierzkowski, Bank Pekao SA.
 
W tym roku tematem specjalnym siódmej edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm” Banku Pekao SA są inwestycje w mikro i małych firmach. Niemal co druga mikro i mała firma (49%) realizowała projekty inwestycyjne w ciągu ostatnich 12 miesięcy – to wzrost o +3 p.p. w ciągu roku i aż o +9 p.p. w ciągu dwóch lat. 65% małych firm realizowało projekty inwestycyjne. Wzrosły również nakłady inwestycyjne: wartość 56% zrealizowanych inwestycji wyniosła od 10 do 100 tys. złotych (o 2 p.p. więcej niż w ubiegłym roku), a wartość 18% inwestycji przekroczyła 100 tys. złotych (wzrost o 4 p.p.).