Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU 4BIZNES

I. Polityka prywatności
Niniejszy dokument określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach przez portal 4 biznes, którego właścicielem jest 4Biznes.eu, z siedzibą w Pelplinie, przy ul. Sambora 17, NIP 593 100 57 00.
Polityka prywatności portalu 4biznes nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne podmioty, partnerów którzy zamieszczają na portalu reklamy, artykuły itp.
II. Sposób i zakres zbioru danych
Wskazane w punkcie I dane zbierane są w wyniku korzystania przez użytkowników z rozmaitych usług portalu – forum, rejestracji konta. Zbierane są wszystkie dane jakie użytkownicy zdecydują się udostępnić wypełniając formularze, pola interaktywne itp. ale także kierując do portalu korespondencję.
Zgodnie z praktyką większości serwisów zbierane są także dane związane z identyfikacją komputera jak m.in. publiczny adres IP, czas nadejścia zapytania, informacje o przeglądarce użytkownika.
III. Cel wykorzystania danych
Dane przekazane nam przez użytkowników są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie, a ponadto służą do ich udoskonalania, tworzenia nowych, a także aby zaoferować indywidualnie dostosowane treści. Są zatem wykorzystywane także do innych celów niż rejestracja.
Dane mogą być wykorzystywane także do generowania statystyk stanowiących pomoc w administrowaniu.
Uzyskanych danych nie sprzedajemy, nie przekazujemy ani nie użyczamy innym podmiotom, chyba, że zostanie to przed ich podaniem wskazane oraz zaakceptowane przez użytkownika.
Wyjątkiem są żądania stosownych organów posiadających kompetencje i uprawnienie wynikające z przepisów obowiązującego prawa do ich uzyskania.
Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy użytkownika o pozwolenie.
IV. Przetwarzanie danych osobowych
Uzyskane dane są przetwarzane przez czas nieokreślony zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204).
Portal dokłada wszelkiej staranności aby chronić otrzymane dane przed udostępnieniem ich podmiotom trzecim.
Dane są przechowywane na serwerze portalu 4biznes, odpowiednio zaszyfrowane. Właściciel portalu dopuszcza do zapoznawania się z treścią bazy jedynie kilku najbardziej doświadczonych pracowników, których uprzednio pouczył o zasadach związanych z ochroną danych osobowych i obowiązku zachowania ścisłej poufności pod rygorem poniesienia konsekwencji łącznie z zakończeniem współpracy.
IV. Prawa użytkownika związane z polityką prywatności
Każdy użytkownik, który zdecydował się udostępnić portalowi 4biznes jakiekolwiek dane, ma prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. W tym celu winien dostarczyć do portalu lub jego właściciela stosowną w tym zakresie informację (pisemnie, elektronicznie).
V. Cookies
Informujemy, iż stosujemy technologie do gromadzenia i zapisywania informacji polegające na przesyłanie plików cookie. Technologia ta pozwala na rozpoznanie użytkownika przez witrynę i dobranie rozmaitych ustawień, reklam do preferencji użytkownika. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie.
Informacja o plikach cookie jest także wyświetlana na dole portalu, w wyskakującym okienku.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności za treści innych użytkowników oraz politykę prywatności innych witryn internetowych

Portal 4biznes nie odpowiada za treści prezentowane przez użytkowników na forum, w komentarzach, a także na witrynach do których kierują zamieszczone w serwisie odnośniki w tym jako reklamy.
Nie ponosimy również odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach, do których kierują zamieszczone na portalu 4biznes odnośniki, banery. Zaleca się zapoznania z polityką prywatności takich witryn.
Użytkownik korzysta z rzeczonych odnośników na własną odpowiedzialność.

VII. Uwagi, propozycje

Wszelkie uwagi, propozycje i sugestie należy zgłaszać do obsługi portalu bądź jego właściciela, które znajdują się na jego witrynie internetowej.
VIII. Wsparcie prawne
Wsparcie prawne zapewnia :
Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego
Kazimierz Smoliński, Katarzyna Świerzko- Skoworotko,
Vindex s.c.
z siedzibą w Tczewie, przy ul. Kościuszki 4.