Czym jest PR kryzysowy i dlaczego firmy go potrzebują?

Wirtualna centrala telefoniczna – nowoczesne all in one, które daje więcej korzyści, niż myślisz!
2 sierpnia 2021
Chcesz założyć firmę? Sprawdź, jakie opłaty się z tym wiążą!
18 października 2021


Nawet w najlepiej zarządzanym przedsiębiorstwie mogą wystąpić sytuacje kryzysowe — dobra reputacja staje pod znakiem zapytania, a wizerunek firmy chwieje się u podstaw. Konsekwencje takich wydarzeń mogą być bardzo poważne, jednak najważniejsza jest szybka i zdecydowana reakcja  organizacji. Adekwatność i sposób odpowiedzi na zaistniały problem świadczą o przygotowaniu skutecznej strategii. Na czym polega PR kryzysowy? Kiedy warto z niego korzystać? 

Sytuacje kryzysowe nie są przedmiotem codziennych rozmyślań firmy, która dobrze prosperuje. Prawdziwy problem pojawia się, gdy potencjalne zagrożenie wystąpi. W dobie powszechnego dostępu do internetu wiadomości przesyłane są błyskawicznie — szczególnie te mające negatywny wydźwięk. Kryzys w przedsiębiorstwie może być wynikiem szerzenia nieprawdziwych informacji, wystawienia niepochlebnej opinii przez obecnego lub byłego pracownika, ale również niepoprawnego zinterpretowania działań firmy. Zdarza się, że przyczyną jest próba zachwiania reputacją organizacji przez konkurencję. Aby walczyć z tego rodzaju zdarzeniami, zaleca się korzystanie z PR kryzysowego. 

Jak działa PR kryzysowy? 

Agencja public relations pomaga przedsiębiorstwom wzmacniać pozytywny wizerunek firmy oraz nawiązywać relacje z potencjalnymi klientami i pracownikami. Zespół specjalistów pracuje również nad strategią dotyczącą sposobów reagowania na zdarzenia kryzysowe. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że oprócz metod postępowania w przypadku wystąpienia w firmie poważnego problemu ważna jest także prewencja — stała kontrola sytuacji, śledzenie działań konkurencji, sprawdzanie pojawiających się opinii i informacji. 

Agencja public relations kładzie nacisk na zapobieganie tzw. kryzysom wizerunkowym oraz proponuje działania niezbędne do podjęcia w przypadku wystąpienia problemów. Istotny jest także tzw. image fixing, czyli naprawa wizerunku, który uległ nadszarpnięciu. Po jakie narzędzia może sięgać firma? Przede wszystkim musi zdecydowanie i wyraźnie zaprzeczyć powtarzanym pogłoskom, wydając komunikat prasowy. Inną metodą jest dostarczenie opinii publicznej innego tematu do rozważań. 

Najważniejsze są pierwsze minuty 

O powodzeniu działań w sytuacji kryzysu decydują pierwsze minuty. Najważniejszą kwestią jest szybka reakcja. Zarówno pracownicy, jak i partnerzy biznesowi oraz klienci mogą czuć się zdezorientowani, a ich zaufanie do firmy zostaje zachwiane. Dlatego też jasny komunikat skierowany do wszystkich zainteresowanych jest koniecznością. Im bardziej organizacja zwleka z podaniem sprostowania lub wytłumaczenia, tym poważniejsze mogą być niekorzystne skutki kryzysu. 

Agencja PR pomaga przygotować plan działania na wypadek nieprzewidzianej sytuacji, podpowiada, jak zbudować zespół antykryzysowy, jakie kroki podjąć. Specjaliści uczą, że na kryzys należy być przygotowanym, zawsze mieć opracowany plan. 

artykuł sponsorowany