Czy otwarte fundusze inwestycyjne psują rynek finansowy?

Chmura dla firm – co to za usługa?
21 czerwca 2021
Co zrobić, by Twój biznes był bardziej eko?
14 lipca 2021

Na rynku finansowym można spotkać wiele różnych podmiotów. Podstawą są market makerzy i brokerzy, którzy oferują dostęp do instrumentów finansowych. Ale to indywidualni inwestorzy stanowią większość na parkiecie. Jednak ich ogromna liczba wcale nie przekłada się na realną siłę. Największy wpływ na zmiany kursów instrumentów finansowych mają fundusze inwestycyjne. Czy ich działania mogą być szkodliwe?

Jak działalność aktywnych funduszy wpływa na wyceny? 

Działalność funduszy aktywnie zarządzanych jest dobrze zorganizowana. Posiadają sztaby analityków, którzy w oparciu o najlepszy możliwy dostęp do informacji giełdowych kupują i sprzedają akcje. Dzięki temu mogą zarabiać duże pieniądze dla swoich klientów. Czy faktycznie mają przewagę na pojedynczym inwestorem? Okazuje się, że fundusze działają jako zbiorowość, podążają za rynkiem i z drugiej strony mocno wpływają na trendy. Pomimo dokonywania analiz fundusze nie mogą wstrzymywać się od inwestowania oczekując najlepszych okazji. Gdy zbliża się bessa wycofują kapitał uciekając w panice. Tak naprawdę ich wyniki nie należą do imponujących, w wielu wypadkach są dawcami kapitału. Ich wielkość nie przekłada się na zyski, ponieważ nie dysponują taką samą mobilnością jak indywidualni inwestorzy, którzy potrafią przetrzymać kapitał na lepsze okazje. 

Co może być alternatywą dla funduszy inwestycyjnych? 

Zamiast ścigać się z rynkiem lepiej zainwestować w aktywa o największych perspektywach. Taką szansę daję ETF-y, czyli fundusze skoncentrowane na danym segmencie rynku. Dzięki nim można zaoszczędzić na opłatach za zarządzanie. Kolejną zaletą jest możliwość dywersyfikacji, ponieważ fundusze pasywne inwestują w grupę podmiotów na danym rynku. 

Gdzie można inwestować w ETF-y? 

Rynek finansowy posiada olbrzymie możliwości inwestycyjne. Dzięki tej wolności wielu inwestorów stworzyło własne fundusze, które można kupować dokładnie w taki sam sposób jak akcje spółek giełdowych. Najmniejsze koszty należą do funduszy zarządzanych pasywnie – coraz popularniejszych ETF-ów. Jeśli chcesz mieć do nich dostęp, zobacz także ofertę jednego z najbardziej znanych brokerów na rynku. Posiada stabilną pozycję na rynku i cieszy się dobrą opinią inwestorów. 

Czy ETF-y zmienią oblicze polskiego rynku? 

Rynek zmienia powoli nastawienie do ETF-ów. Przekonują się o tym zarządzający otwartymi funduszami, którzy coraz częściej kupują jednostki pasywnych funduszy do swoich portfeli. Nie mogą być obojętni na popyt ze strony swoich klientów, którzy coraz częściej wybierają ETF-y.