Public Relations – kompendium wiedzy PR

Klipsy magnetyczne – akcesoria wspierające wizualne systemy zarządzania w firmie.
29 marca 2021
Jak otrzymać darmowy terminal płatniczy i nie płacić prowizji od transakcji? To proste!
6 kwietnia 2021

The human hand fills the last missing elements of the surface from the jigsaw puzzle. Image with words public and relations

Jedną z podstawowych zasad działalności w biznesie jest budowanie trwałych, wzajemnych relacji. Wymaga to regularnej i świadomej, wytężonej pracy, na którą niekiedy ciężko znaleźć czas – zwłaszcza w natłoku zadań, decyzji i stale napływających informacji. Wielu managerów poradziło sobie z tym problemem, tworząc w strukturach swoich organizacji działy public relations. Na czym dokładnie polega ich praca? 

Public Relations – co to takiego? 

Nie da się ukryć, że istnieje pewna trudność ze zdefiniowaniem tego pojęcia. Amerykański ekonomista Robert L. Heilbroner powiedział kiedyś, że branża PR to „wspólnota 100 000 złączonych wspólną profesją, których wspólnym nieszczęściem jest to, iż żaden spośród nich nie jest w stanie określić, co to za profesja”. Na świecie funkcjonuje obecnie ponad 2000 różnych definicji – do najczęściej używanych należy ta opracowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie PR. Według niej public relations to przemyślane, planowe i ciągłe starania o osiągnięcie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia danego podmiotu z jego otoczeniem. 

Nasz rodzimy słownik języka polskiego PWN proponuje podobne wyjaśnienie, mówiąc, że jest to „część działalności organizacji lub firmy polegająca na tworzeniu i utrzymywaniu jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz”. 

PR, marketing, wizerunek… jakie są różnice 

Powyższe terminy – choć mają różne znaczenia – wzajemnie się przenikają. Na czym polega różnica między tymi zagadnieniami? PR często uznawany jest za gałąź marketingu. Jego zadania to przede wszystkim celowe i świadome tworzenie długotrwałych i pozytywnych relacji z najróżniejszymi interesariuszami naszej firmy lub organizacji. Mogą to być klienci, pracownicy, inwestorzy, dostawcy, a nawet lokalne społeczności. Marketing jest natomiast mocno powiązany ze sprzedażą – wspiera ją i stymuluje, skupiając się na tworzeniu produktów i usług, które spełniają oczekiwania klientów. Z kolei wizerunek to pewien subiektywny konstrukt – wyobrażenie istniejące w świadomości ludzi. Może obejmować pozytywne i negatywne skojarzenia z firmą lub organizacją, a także być daleki od rzeczywistości lub oczekiwań osób odpowiadających za jej komunikację. 

Narzędzia i cele Public Relations 

PR jest dość uniwersalnym orężem w zarządzaniu image firmy. Umożliwia realizację różnych celów, uzależnionych od kontekstu czy obszaru tematycznego, którego dotyczą. Również wachlarz narzędzi jest tutaj bardzo rozbudowany – zaliczają się do nich m.in. komunikat do dziennikarzy, social mediamedia relations, a także nieco bardziej formalna konferencja prasowa. Ważnym aspektem jest też prowadzenie komunikacji wewnętrznej i zarządzanie nią – gwarantuje to, że osoby pracujące w organizacji będą na bieżąco z jej aktualnymi działaniami. 

W obszarze działań public relations często korzysta się również z influencer marketingu, czyli wsparcia tzw. liderów opinii. Ponadto eksperci z agencji PR dysponują specjalistyczną wiedzą o tym, jak przygotować atrakcyjne dla mediów materiały prasowe oraz jak zwrócić uwagę dziennikarzy na dany problem lub temat. Nie bez powodu specjaliści od PR wchodzą w skład sztabów strategicznych i kryzysowych – potrafią oni bowiem kreować obraz danej firmy czy organizacji w oparciu o stabilne strategie komunikacji i relacji z mediami. 

PR-owcy często bywają określani jako „ludzie od zadań specjalnych”. Osoby z doświadczeniem w tym obszarze są cennym wsparciem i warto mieć je w swoim zespole lub korzystać ze wsparcia zewnętrznej agencji. Zwłaszcza w sytuacji, gdy brakuje czasu lub zasobów na budowanie długofalowych, wartościowych relacji, które mogą przydać się w przyszłości.