Leasing pracowniczy – jak działa i dlaczego się opłaca

Audyt SEO – kiedy warto zlecić go agencji?
5 marca 2021
Klipsy magnetyczne – akcesoria wspierające wizualne systemy zarządzania w firmie.
29 marca 2021

Leasing zazwyczaj kojarzy się z samochodem lub komputerem. Tymczasem na rynku pojawił się również leasing pracowniczy, który jest usługą „wypożyczenia” pracownika innemu pracodawcy. Jest to nowa forma zatrudnienia pracownika, zastępująca umowę o pracę i umowę zlecenie. Na czym polega leasing pracowniczy i jakie ma zalety? O tym piszemy poniżej. 

Leasing pracowniczy to nie tylko mniejsze koszty 

Pomimo że rozwiązanie to nie jest jeszcze w Polsce zbyt popularne, ma ono szereg zalet, które doceniają przedsiębiorcy. Jak wiadomo, koszty pracownicze stanowią dla każdej firmy dużą, o ile nie największą pozycję w ogólnych kosztach prowadzenia działalności. Jeśli dodamy do tego okresowe przestoje spowodowane specyfiką wynikającą z sezonowości danej branży lub ogólnym spadkiem zapotrzebowania na pracę, sytuacja może stać się problematyczna. Bardzo często w takich przypadkach firmy decydują się na redukcję etatów lub wysyłanie pracowników na bezpłatne urlopy. Za sprawą takich rozwiązań jak outsourcing pracowniczy można tego uniknąć. 

Zamiast zwalniać część pracowników, można niejako “wypożyczyć” ich do pracy w innej firmie. Jest to rozwiązanie korzystne dla każdej ze stron. Dotychczasowy pracodawca nie musi zwalniać ludzi, pracownik zyskuje pracę w innym miejscu, a nowy pracodawca zyskuje pracowników bez konieczności prowadzenia procesu rekrutacji. 

Dzięki powiązaniu różnych podmiotów gospodarczych takie rozwiązania przynoszą wymierne korzyści w postaci optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich oraz oszczędności na ewentualnych kosztach związanych ze zwalnianiem i zatrudnianiem. Pracownicy na czas po wykonaniu określonych zadań w firmie X mogą wrócić do swoich zadań w firmie Y. Proces taki można powtarzać w zależności od bieżącego zapotrzebowania na pracę w danym okresie. 

Outsourcing pracowniczy w świetle prawa

Leasing pracowniczy przy licznych korzyściach, jakie za sobą niesie, wymaga działania w zgodzie z prawem. Tylko wówczas zabezpieczone są interesy wszystkich biorących w nim udział stron, a szczególnie pracowników będących „przedmiotem” leasingu. W umowie nazywanej często porozumieniem pomiędzy stronami należy zawrzeć kilka kluczowych kwestii, z których najważniejsze to: 

– udzielenie bezpłatnego urlopu pracownikowi na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy, 

– określenie długości powyższego urlopu zgodnie z czasem oddelegowania do innego miejsca pracy, 

– dokładne określenie, jakiego rodzaju pracę będzie wykonywał pracownik w nowym miejscu, 

– określenie wysokości wynagrodzenia, które otrzyma pracownik za wykonaną pracę. 

Dla pracownika istotną sprawą, o której nie wolno zapominać, jest fakt, iż okres przebywania na urlopie bezpłatnym, podczas którego wykonuje on pracę dla innego podmiotu, jest wliczany do stażu pracy. Urlop taki objęty jest tzw. domniemaniem ciągłości zatrudnienia. 

Jakie główne zalety niesie za sobą leasing pracowniczy?

Wiemy już pokrótce, jak wygląda leasing pracowniczy w praktyce. Pora na małe podsumowanie jego zalet. W dobie coraz silniejszej konkurencji na rynku, przedsiębiorcy muszą być elastyczni i szybko reagować na zmieniające się otoczenie. Ostatni rok był dla wielu branż szczególnie trudny i w wielu przypadkach przełożył się na duże zmiany w sposobie działania firm. Jedną z takich zmian jest podejście do kwestii zatrudnienia i związanych z tym kosztów. 

1.Jakie korzyści przynosi zatem outsourcing pracowniczy? Możliwość skupienia się na głównych aspektach prowadzenia biznesu, zamiast na kwestiach zasobów ludzkich. Sprawy związane z HR, kadrami zajmują czas i wymagają wiedzy. Dlatego warto je oddać w ręce fachowców. Zyskany w ten sposób czas, przedsiębiorca może przeznaczyć, chociażby na poszukiwanie i obsługę nowych klientów. Oszczędności stricte finansowe można przesunąć z kolei na działania marketingowe. 

2.Korzystanie z outsourcingu pracowniczego to również mniej kłopotów z niezadowolonymi pracownikami. Leasingowany pracownik jest zatrudniany przez firmę zewnętrzną, która ma kompetencje w zakresie HR, dzięki czemu lepiej dba o interesy wszystkich stron i rozwiązuje ewentualne nieporozumienia. 

3.Możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynku. W przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania na pracę, leasing pozwala na o wiele szybsze pozyskanie nowych rąk do pracy niż klasyczna rekrutacja. I odwrotnie, w przypadku pogorszenia koniunktury lub sezonowości możemy niejako przekazać naszych pracowników do pracy w innym miejscu bez procesu zwolnień.