Jak założyć spółkę akcyjną?

Co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym?
2 marca 2021
Audyt SEO – kiedy warto zlecić go agencji?
5 marca 2021

Spółka akcyjna jest jedną z dwóch najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności obok rzecz jasna spółki z o.o. Jednak jej zakładanie jest nieco bardziej skomplikowane niż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Trzeba mieć sporo czasu i pieniędzy. Jak zakłada się spółkę akcyjną? Kto i kiedy może to zrobić, a kto musi?

Kto i kiedy może założyć spółkę akcyjną?

Spółkę akcyjną może założyć jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych lub organizacji, które nie są osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną (np. organizacje pożytku publicznego, fundacje, stowarzyszenia itp.). Spółki akcyjnej nie może założyć jako jedyny akcjonariusz jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z racji dużych kosztów i bardzo wysokiego kapitału zakładowego, zakładanie spółki akcyjnej zalecane jest w przypadku większej liczby założycieli (wspólników), a także planowania dużej działalności o dużym zasięgu i z wysokimi zarobkami, a nawet z wejściem na giełdę. W formie spółki akcyjnej można prowadzić każdą działalność, która jest zgodna z prawem. Są jednak branże, w których można prowadzić działalność jedynie jako spółka akcyjna. Jest tak w przypadku przede wszystkim instytucji finansowych, a więc banków czy towarzystw ubezpieczeniowych.

Jak założyć spółkę akcyjną – umowa

Do założenia spółki akcyjnej konieczne jest najpierw podpisanie tak zwanej umowy założycielskiej. Składają się na nią: statut, oświadczenia jednostronne o przystąpieniu do spółki oraz zgoda na brzmienie statutu i rzecz jasna objęcie akcji. Statut spółki akcyjnej zawiera wszystkie informacje o spółce oraz jej wspólnikach, czyli akcjonariuszach. Musi znaleźć się w nim nazwa spółki, jej siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, wartość nominalna akcji i ich liczba, czas trwania spółki, nazwiska założycieli oraz informacje o organach spółki i liczbie ich członków. Oprócz tych obowiązkowych zapisów można dodać inne dodatkowe postanowienia ustalone przez założycieli. Mogą to być różnego rodzaju uprawnienia bądź ograniczenia. Statut spółki akcyjnej musi mieć formę aktu notarialnego, a wszystkie osoby go podpisujące są założycielami spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi minimum 100 000 złotych.

Pozostałe formalności związane z założeniem spółki akcyjnej

Aby założyć spółkę akcyjną należy jeszcze wpisać ją do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu należy w odpowiednim sądzie złożyć wniosek na formularzu KRS – W4. Po zawiązaniu spółki akcyjnej, czyli podpisaniu statutu i objęciu akcji w całości powstaje spółka akcyjna w organizacji. Spółka taka posiada zdolność prawną i do czynności prawnych. Może więc nabywać we własnym imieniu prawa, zaciągać zobowiązana, a także składać pozwy sądowe lub zostać pozwana. Jednak ostatecznie spółka zostaje założona po rejestracji w KRS. Podczas rejestracji automatycznie spółce zostaje przyznany numer NIP oraz REGON. Automatycznie też spółka akcyjna jest rejestrowana w ZUS jako płatnik składek i nie ma potrzeby składania tam już żadnych dokumentów. Każda spółka musi mieć własną stronę internetową, poprzez którą odbywa się komunikacja z akcjonariuszami.

Na stronie powinny znaleźć się wszystkie informacje o spółce, tak samo jak w statucie, wszelkie ogłoszenia spółki, a nawet jej statut. Trzeba też pamiętać o założeniu konta bankowego dla spółki. Wszystkie te formalności generują spore koszty, więc przed podjęciem decyzji o założeniu spółki należy przygotować się finansowo, żeby później nie było problemów z opłaceniem wszystkiego. Wysoki kapitał zakładowy to jedno, drugie zaś to taksa notarialna za podpisanie statutu, opłata sądowa za wpisanie do KRS, opłaty związane z koniecznością założenia strony internetowej (domena, hosting, programiści) i inne opłaty. Trzeba też uzbroić się w cierpliwość, gdyż cała procedura trwa sporo czasu. Spółka akcyjna nie jest więc rozwiązaniem dla osób, które chciałyby założyć działalność szybko.

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią FabrykaKreatywna.com