Biuro tłumaczeń – dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza?

Faktoring – skuteczne narzędzie zarządzania płynnością finansową?
16 lutego 2021
System ERP w małej, średniej i dużej firmie – dlaczego warto go wdrożyć?
22 lutego 2021

professional businessmen signing contract on meeting in modern office

Tłumaczenie tekstów z języka źródłowego na docelowy wymaga od tłumacza posiadania szerokiej wiedzy z zakresu języka obcego. Nie wystarczy znajomość słownictwa czy zasad gramatycznych, musi on bowiem doskonale orientować się w używanych w danym państwie sloganach, skrótach myślowych bądź gwarze. Profesjonalne biuro tłumaczeń zrzesza tłumaczy posługujących się językami pochodzącymi z całego świata.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Wiele osób, oprócz języka ojczystego, posługuje się również dodatkowym językiem obcym – najczęściej angielskim. Doskonała jego znajomość może być jednak niewystarczająca, jeżeli konieczne będzie przełożenie specjalistycznego tekstu. Trudność odnośnie tłumaczenia związana jest przede wszystkim z obecnością branżowego słownictwa, jakie występuje w treści. Tematyka tekstu może być zróżnicowana, a dotyczyć może zagadnień z obszaru medycyny, prawa, nauki, motoryzacji, budownictwa, techniki czy rolnictwa. Oczywiście istnieje znacznie więcej sektorów, które posiadają charakterystyczną dla siebie terminologię.

Biuro tłumaczeń angielski dysponuje zatem tłumaczami specjalizującymi się dodatkowo w konkretnej branży. Oprócz odpowiednich certyfikatów, uprawniających ich do możliwości dokonywania przekładu na język obcy, posiadają oni również wykształcenie w danej dziedzinie. Przykładowo tłumacz języka angielskiego, który ukończył studia na kierunku budownictwo, doskonale orientuje się tematyce zagadnień inżynieryjnych. Podejmując z nim współpracę, klient otrzymuje gwarancję, iż usługa zostanie wykonana rzetelnie i dokładnie, a możliwość wkradnięcia się jakiegokolwiek błędu merytorycznego jest zerowa. Dlatego istotne jest wybieranie profesjonalnych biur tłumaczeń, które poświadczyć mogą umiejętności swojego zespołu.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Oczywiście oprócz języka angielskiego, podmioty takie oferują usługi tłumaczy posługujących się wieloma innymi językami – np. biuro tłumaczeń bułgarski określane może być w zasadzie każdą inną nazwą języka, jakiego przekład możemy w nim uzyskać.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych konieczne jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego. Osoba tak dysponować musi specjalnymi uprawnieniami oraz pieczęcią, która stanowi potwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem. Tłumacz musi być również wpisany na specjalną listę, na której znajdują się nazwiska wszystkich osób, mogących dokonywać translacji tego typu. Dokumenty tłumaczone najczęściej przez biuro tłumaczeń rosyjski to akty urodzenia, ślubu, zgonu, własności, świadectwa czy dyplomy.