Faktoring – skuteczne narzędzie zarządzania płynnością finansową?

Facility Management częścią profesjonalnej obsługi technicznej budynków?
6 lutego 2021
Biuro tłumaczeń – dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza?
19 lutego 2021

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wiele pracy. Z trudnymi sprawdzianami trzeba się liczyć, gdy skala biznesu rośnie, a utrzymanie płynności finansowej staje się trudniejsze niż wcześniej. Jakie wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej możesz sobie zapewnić?

Rosnąca skala biznesu to z jednej strony potwierdzenie skuteczności obranej strategii rozwoju firmy, zaś z drugiej – jeszcze większe wyzwanie i ryzyko. Rozwój bardzo często wymaga poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych i zwiększenia zatrudnienia. W konsekwencji prowadzi do istotnego podwyższenia kosztów prowadzenia działalności i tym samym zmusza do ciągłego doskonalenia procesu zarządzania płynnością finansową.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa, najogólniej rzecz ujmując, to zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań. Jeśli prowadzisz niewielką firmę, to zapewne masz niewiele faktur zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów. Ale w miarę rozwoju faktur tych będzie przybywać, a ich bieżące regulowanie i monitorowanie spływu należności może przysporzyć trudności. 

Wyzwaniem i jednocześnie sporym zagrożeniem dla niedoświadczonych przedsiębiorców mogą być również faktury z odroczonym terminem płatności. Współpracując z dużym kontrahentem, nierzadko musisz liczyć się z tym, że należności za dostarczone towary lub usługi otrzymasz dopiero po upływie nawet 3 miesięcy. Tymczasem koszty prowadzenia działalności zobowiązany jesteś regulować każdego miesiąca.

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej

Podpisanie umowy z dużym kontrahentem i zobowiązanie się do regularnego wykonywania usług niewątpliwie będzie sukcesem i krokiem milowym dla twojej firmy, ale też sporym ryzykiem. Szczególnie gdy kontrakt taki podpiszesz bez wcześniejszej kalkulacji. Dlaczego?

Załóżmy, że należności za wykonaną usługę dostaniesz dopiero za sześć miesięcy, tymczasem już za miesiąc zobowiązany będziesz wykonać kolejne zadanie zlecone przez kontrahenta. Na bieżąco musisz wypłacić wynagrodzenia pracownikom i uregulować pozostałe zobowiązania. W przypadku tej kolejnej usługi należność również otrzymasz dopiero za pół roku, więc przez następnych kilka miesięcy działania nadal będziesz musiał finansować swoje wydatki z innych źródeł, np. z należności spływających od pozostałych kontrahentów.

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej

Instrumentów wspomagających zarządzanie płynnością finansową jest co najmniej kilka, jednak jednym z najszybszych i tym samym najwygodniejszych jest faktoring, czyli wykup nieprzeterminowanych wierzytelności przez wyspecjalizowany podmiot, faktora, np. https://nfg.pl/. Decydując się na cesję wierzytelności, poniesiesz pewne koszty, ale otrzymasz należne środki niemalże od ręki (nawet w 5 minut!) i będziesz mógł przy ich pomocy kontynuować działalność bez zatorów płatniczych.