Darowizna od rodziny a podatki

Jak zmniejszyć ryzyko finansowe w firmie
15 stycznia 2021
Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym – kilka rad dla początkujących
28 stycznia 2021

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danej części majątku na rzecz drugiej osoby — jednakże często podczas tej czynności konieczne jest uiszczenie stosunkowo wysokiego podatku od spadków i darowizn (do 20% kwoty). W artykule wyjaśniamy, jak działa obowiązek podatkowy oraz kogo on dotyczy.

Czym jest darowizna?

Jest to umowa, która wymaga od darczyńcy bezpłatnego i w pełni dobrowolnego świadczenia na rzecz osoby obdarowanej. Jej przedmiotem mogą być zarówno prawa majątkowe, jak również prawa niemające wartości majątkowej. Darowizna polegać może na przeniesieniu własności lub użytkowania wieczystego, zwolnieniu z długu czy też jego przejęciu. Często zdarza się, że sprawy jej dotyczące są skomplikowane i wymagają znajomości prawa. W takich sytuacjach warto zgłosić się po profesjonalną pomoc do adwokata. Co ważne — darowizny dokonuje się na osobę fizyczną. Nie ma możliwości przekazania jej np. na jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania darowizny osobie obdarowanej. Powinniśmy również pamiętać o tym, że jeżeli otrzymane darowizny pochodzą od tej samej osoby, sumujemy ich liczbę z ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Głównym aktem regulującym podatek od spadków i darowizn jest Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku. Podatek ten musi zapłacić każda osoba, która otrzymała spadek o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Co ważne, wartość podatku uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą — kwoty od niego wolne wynoszą odpowiednio:

  • 9637 zł — dla osób należących do I grupy podatkowej, są nimi: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa,
  • 7276 zł — dla osób należących do II grupy podatkowej, czyli: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
  • 4902 zł — dla osób należących do III grupy podatkowej, którą tworzą pozostali nabywcy.

Co ważne, w ramach pierwszej grupy wyróżnia się również grupę 0 (należą do niej małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym i macocha) — można ją całkowicie zwolnić z podatku. Dobrze jest wiedzieć, że jeśli wartość darowizny jest niższa niż kwota wolna od podatku, nie wymaga się zgłoszenia do urzędu w celu jej udokumentowania. Więcej o zasadach całkowitego zwolnienia z podatku przeczytać można tutaj: https://adwokatspiewak.pl/darowizna-od-rodziny-podatek/

Możliwe formy darowizny oraz jej sprzedaż

Warto pamiętać, że jeżeli w ramach darowizny od rodziny dana osoba uzyskała określoną kwotę pieniędzy, powinna ona posiadać dowód dokonania przez darczyńcę przelewu z rachunku bankowego lub przekazu pocztowego. Kolejną istotną kwestią jest fakt, że zwolnienie z podatku dla najbliższej rodziny nie ma ograniczeń. Oznacza to, że nie ma limitu kwotowego dla darowizny, która została zwolniona z podatku. Nie istnieją również warunki, które dotyczą dalszego zbycia przedmiotów otrzymanych w ramach darowizny. Przedmiot, który dana osoba otrzymała w ramach darowizny, można zatem od razu sprzedać, jednak osoba obdarowana nie traci przy tym zwolnienia z podatku.