Jak zmniejszyć ryzyko finansowe w firmie

Czy warto teraz kupować Bitcoina? Co czeka najstarszą kryptowalutę w najbliższych tygodniach?
12 stycznia 2021
Darowizna od rodziny a podatki
26 stycznia 2021

W działanie każdego przedsiębiorstwa wpisane jest pewne ryzyko, które dotyczy zarówno małych, średnich jak i dużych firm. Prowadzenie własnej działalności wymaga posiadania wiedzy, nie tylko tej z zakresu świadczonych usług w branży, ale również aspektów finansowo- biznesowych. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kwestii płynności finansowej może okazać się trudniejsze, niż oczekiwaliśmy, wymaga powiem racjonalności, świadomości, wiedzy i znajomości związanej z zarządzaniem ryzykiem finansowym. Pandemia koronawirusa pogorszyła znacząco sytuację wielu przedsiębiorstw, dlatego coraz częściej wielu inwestorów zastanawia się jak zmniejszyć ryzyko finansowe w firmie. Dowiedz się więc jakie działania podjąć, aby ryzyko finansowe zostało zmniejszone, a Twoje przedsiębiorstwo mogło nadal cieszyć się płynnością.

Ryzyko finansowe – czym jest?

Ryzyko finansowe jest ewentualną sytuacją, w której dochodzi do utraty istotnych dla przedsiębiorstwa aktywów. Ryzyko w odniesieniu do rynków finansowych możemy zinterpretować jako kwotę, jaką inwestor może utracić w czasie prowadzenia określonych działań inwestycyjnych. Ryzyko wiąże się z zagrożeniem straty aktywów (nie chodzi tutaj o rzeczywistą stratę, lecz o jej widmo). 

Każda transakcja niesie za sobą ryzyko straty, dlatego pojęcie to można wykorzystać w stosunku do wielu dziedzin życia. Najczęściej spotykanymi rodzajami ryzyka finansowego są:

 • ryzyko inwestycyjne,
 • ryzyko rynkowe,
 • płynności,
 • kredytowe,
 • ryzyko stopy procentowej,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko zgodności,
 • ryzyko systemowe.
finanse w firmie
Man use calculators and documents that calculate expenses in the home office.

Ryzyko finansowe – jak do niego dochodzi?

Ryzyko finansowe często związane jest z niewypłacalnością kontrahenta, lub utratą płynności finansowej, która nastąpiła np. w czasie trwania współpracy. Może do niej dojść po obydwu stronach.  Ryzyko związane z utratą finansowej płynności jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, które rzutuje na przyszłość firmy, rozpościerając przed nią niezbyt optymistyczne wizje przyszłości.

Błędna kalkulacja ryzyka finansowego bądź zlekceważenie tej kwestii może nieść za sobą konsekwencje, nawet w postaci bankructwa firmy, dlatego warto pamiętać o tym, aby poświęcić na przeanalizowanie, odpowiednią ilość czasu.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że ryzyko finansowe jest nieodzownie związane z wieloma decyzjami w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Czasem zdarza się, że nie jest łatwo odnaleźć aktualne informacje odnośnie firmy, z którą planujemy współpracę, dlatego też warto zwrócić uwagę na ten fakt, planując kalkulację ryzyka finansowego.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Na proces zarządzania ryzykiem finansowym w określonej firmie wpływają wszystkie decyzje i działania, jakie podejmowane są na każdym jej szczeblu. Celem tych działań powinno być ograniczenie ryzyka finansowego, które może w skrajnych przypadkach stanowić początek upadku firmy.

Zarządzanie ryzykiem przynosi oczekiwane rezultaty tylko w momencie, gdy jest należycie zidentyfikowane, tylko wtedy możemy wywnioskować, na których szczeblach przedsiębiorstwa jest ono najwyższe.

Po pierwsze, należy mieć na uwadze dokładne sprawdzenie firmy w dostępnych rejestrach, a po drugie – na bieżąco kontrolować, które z firm tracą płynność finansową (np. poprzez niezapłacone faktury). 

Dzięki analizie zarządzania ryzykiem finansowym możemy przygotować się na podjęcie odpowiednich kroków, które pomogłyby ograniczyć to ryzyko. 

Zmniejszenie ryzyka finansowego w firmie

Prócz mechanizmów mających na celu zarządzanie ryzykiem, istnieją także narzędzia, które pomogłyby zmniejszyć ryzyko finansowe. Najczęściej stosowane są ubezpieczeniowe gwarancje i  ubezpieczenia pożyczek.

Pod pojęciem gwarancji ubezpieczeniowych zazwyczaj kryją się:

 • gwarancje pokrycia należności,
 • zapłacenie wadium (kwota uiszczania przed momentem przystąpienia np. do licytacji, aukcji),
 • gwarancja wykonania kontraktu według ustaleń.

Faktoring

Faktoring jest usługą finansową, która polega na przekazaniu faktorowi, niezapłaconych jeszcze faktur z terminem ważności, który nie upłynął. Następnie na konto firmowe klienta, faktor przelewa zaliczkę za te faktury (czasem sięga ona nawet 90%). Dłużnik wówczas zobowiązany jest zapłacić należności na konto firmy faktoringowej, która przelewa pozostałą kwotę na konto klienta. Faktoring możemy więc określić jako wykupienie od klienta faktur.

Pełny faktoring pozwala faktorantowi na zmniejszenie ryzyka finansowego, uzyskując środki z niezapłaconych faktur, które mogą posłużyć na rozwój przedsiębiorstwa. Faktoring daje możliwość odblokowania środków ulokowanych w niezapłaconych fakturach. 

Dzięki takiej możliwości, firma zyskuje sposobność uzyskania realnych środków do wykorzystania na dowolne cele przedsiębiorstwa, co byłoby jednak nie do końca możliwe w przypadku wzięcia kredytu, posiadającego ścisłe wskazania do wydatkowania. Poszukując firm faktoringowych, warto wybierać te sprawdzone, jak Coface, które zapewniają bezpieczeństwo realizowanych usług. 

Ubezpieczenie należności krajowych i zagranicznych

Należności krajowe i zagraniczne mogą zostać ubezpieczone dzięki możliwości, jaką daje Coface.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego i handlowych należności (płatności za faktury)

Z możliwości ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa

Polisa Coface Smart

W sytuacji gdy dochodzi do upadłości kontrahenta, bądź braku płatności z jego strony, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia należności. Warunki współpracy Coface z kontrahentem są spersonalizowaną kwestią, a szczegóły ubezpieczenia są dostosowywane do indywidualnej sytuacji, w jakiej znajduje się dana firma.

 Firma ubezpieczająca dodatkowo zobowiązuje się do stałego monitorowania płatniczej wiarygodności kontrahentów. Odszkodowanie jest kwestią zależną od limitu kredytowego, jaki został ustalony względem danego kontrahenta, w chwili podpisania umowy mającej na celu ubezpieczenie należności.

Dzięki Polisie Coface firma zyskuje sprawną i szybką ocenę wiarygodności kontrahenta (także zagranicznego), a także ochronę przed nieoczekiwanymi komplikacjami, mogącymi mieć wpływ na płynność finansową,  która odpowiednio utrzymana, pomoże w bezpiecznym wzroście obrotów, rozwoju firmy i zachowaniu bezpieczeństwa finansowego.

Inne ubezpieczenia kredytów towarowych

Dzięki ubezpieczeniu kredytów towarowych firma zyskuje możliwość spłaty zadłużenia w przypadkach określonych przez zakres ubezpieczenia.

 • Leasingowe – daje możliwość ubezpieczenia, niezapłaconych przez leasingobiorcę należności.
 • Ratalnej sprzedaży – ubezpiecza niespłacane przez klienta raty.
 • Eksportowe – zabezpiecza przedsiębiorstwa krajowe przed stratami wynikającymi z wykonywania eksportu. 

Podsumowanie

Ryzyko finansowe pojawia się w każdym przedsiębiorstwie i nie mamy możliwości, aby je całkowicie wyeliminować. Analiza ryzyka i zarządzanie nim pomaga w dostrzeżeniu potrzeby jego minimalizacji.  

Rozsądnym rozwiązaniem, na jakie możemy zdecydować się jest dążenie do zmniejszenia ryzyka za pomocą dostępnych na rynku narzędzi w formie ubezpieczeń czy faktoringu.