Rejestracja w BDO – kogo dotyczy? Jak wyglądają terminy i jakie mogą być konsekwencje ominięcia procedur?

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach tarczy finansowej PFR
29 kwietnia 2020
Pomysł na biznes: zarabianie na programach partnerskich w internecie?
12 maja 2020

Rejestr BDO to zinformatyzowana, ogólnokrajowa baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Częścią tej bazy jest rejestr wszystkich podmiotów, które wprowadzają do obrotu produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami. Wszystkie wyżej wymienione podmioty w rejestrze BDO muszą zostać zarejestrowane w czasie określonym przez ustawę o odpadach, a niedopełnienie przez przedsiębiorców tego obowiązku powiązane zostało z dotkliwymi sankcjami. Wszystkie firmy powinny zatem upewnić się, czy rejestracja w BDO jest dla rodzaju prowadzonej przez nie działalności konieczna oraz wypełnić wniosek rejestracyjny, aby uniknąć wspomnianych kar.

BDO – kto podlega obowiązkowej rejestracji?

Zgodnie z ustawą wniosek o wpis do BDO złożyć muszą wszystkie firmy generujące odpady, które nie są odpadami komunalnymi tj. podobnymi do tych, jakie wytwarzane są przez gospodarstwa domowe. Jeśli zatem działalność gabinetu kosmetycznego, warsztatu samochodowego czy studia fotograficznego prowadzi do powstania specyficznych frakcji odpadów, których zwykłe domostwa nie wytwarzają, firma ta powinna złożyć wniosek rejestracyjny BDO. Rejestracja w BDO jest obowiązkowa ponadto dla podmiotów wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach oraz tych, które wprowadzają na krajowy rynek sprzęt elektroniczny i elektryczny, pojazdy, smary, oleje, nowe i używane opony, baterie lub akumulatory. Wpis do BDO jest również konieczny, gdy firma lub przedsiębiorstwo produkuje, importuje, nabywa opakowania lub zajmuje się odzyskiem surowców albo recyklingiem.

Wpis do rejestru BDO musi być dokonany terminowo

Firmy, na których ciąży obowiązek rejestracji w BDO, zostały zobligowane, by wypełnić wniosek BDO przed końcem 2019 roku. Ci przedsiębiorcy, którzy wpisu do BDO jeszcze nie dokonali, powinni zatem złożyć wniosek niezwłocznie. Mimo iż nieobecność firmy w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach od 1 stycznia br. może być dotkliwie karana, ministerstwo warunkowo pozwoliło spóźnionym np. prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej, zobowiązując ich jednocześnie do pilnej rejestracji w BDO. Ostatecznym terminem, kiedy wszyscy przedsiębiorcy muszą uzupełnić dane w bazie elektronicznej, jest 31 lipca 2020 roku. Nowo powstające firmy powinny wypełnić formularz rejestracyjny BDO przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru BDO składanym do Marszałka Województwa, przedsiębiorca powinien dokonać opłaty rejestrowej. 

Rejestracja BDO po terminie może skończyć się wysoką karą finansową!

Jak informują specjaliści ze Stena Recycling, jednej z większych w Polsce firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami przemysłowymi i ich recyklingiem, wszystkie podmioty, które wpisu do BDO jeszcze nie dokonały, powinny czym prędzej dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. Jest to wyjątkowo ważne nie tylko z powodu sankcji prawnych, ale i względów praktycznych. Żadna firma odbierająca odpady nie będzie mogła przejąć odpadów od przedsiębiorstwa niezarejestrowanego w BDO. Pamiętać trzeba również, że czas pobłażliwości urzędników także mija, a kary za brak wpisu do BDO mogą być wyjątkowo surowe. Za brak wniosku o wpis do rejestru czy złożenie wniosku z danymi niezgodnymi ze stanem faktycznym grozić może przedsiębiorcy kara aresztu lub grzywny. Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru skutkować może natomiast karą pieniężną – od 5 tysięcy do nawet miliona złotych.

mat.partnera