Firma windykacyjna. Czym jest i na czym zarabia?

Jak skorzystać z niektórych możliwości pomocy oferowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0
16 kwietnia 2020
Rynek gier hazardowych w Polsce i jego przyszłość
22 kwietnia 2020

Czasami firma ma problem z odzyskaniem swoich należności, a telefony i ponaglenia do swojego kontrahenta nie dają rezultatów. Przedsiębiorcy decydują się w takich sytuacjach skorzystać z firmy windykacyjnej, aby ponaglić dłużnika do spłaty zobowiązań i odzyskać swoje pieniądze. Jest to dobre rozwiązanie, które przynosi szybkie rezultaty. Przedsiębiorcy przyznają, że nie wiedzą, jakie działania windykacyjne mogą prowadzić, by odzyskać dług lub ponaglić dłużnika do spłaty długów – firma windykacyjna ma w tym więcej doświadczenia i dodatkowe możliwości.

Charakterystyka firm windykacyjnych

Firma windykacyjna to przedsiębiorstwo, które zajmuje się odzyskiwaniem długów z niezapłaconych faktur od swoich klientów. Ma za zadanie w sposób polubowny doprowadzić do spłaty zadłużenia. Pełni więc funkcję negocjatora, który prowadzi mediacje między dłużnikiem a wierzycielem i szuka najlepszego rozwiązania dla obu stron. Windykator sprawdza zadłużenie, kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie lub mailowo, aby wyjaśnić kwestię długu. Podczas takiej rozmowy, proponuje sposób, w jaki dłużnik może spłacić swoje zobowiązania, np. poprzez uregulowanie należności w ratach. Firmy windykacyjne chcą polubownie odzyskać dług, zanim sprawa zadłużenia trafi do sądu. Jeśli dojdzie do sprawy sądowej, windykacją zajmie się komornik i to on będzie egzekwował dług.

Komornik a windykator

W powszechnej opinii windykator i komornik pełnią taką samą funkcję – jest to jednak błędna opinia. Firma windykacyjna przejmuje przeterminowane faktury i próbuje wynegocjować sposób spłaty długu przez dłużnika. Windykacja nie jest działaniem prowadzonym pod przymusem prawa. To istotna różnica między firmą windykacyjną a komornikiem. Windykator działa, zanim sprawa dłużnika trafi do sądu. Komornik to funkcjonariusz publiczny, który zostaje przydzielony przez sąd i w jego imieniu zajmuje się egzekwowaniem długu. Oznacza to, że nie negocjuje spłaty, nie ustala terminów zapłaty ani nie proponuje rat. Komornik może zająć pieniądze z konta dłużnika, przejąć jego pensje, a nawet wejść do mieszkania i sprzedać meble i inne sprzęty, by odzyskać w ten sposób dług. Przedsiębiorcy decydują się na współpracę z windykatorem, mają nadzieję, że sprawa zostanie polubownie rozwiązana bez konieczności rozpoczynania sprawy w sądzie.

Dla kogo jest firma windykacyjna?

Firma windykacyjna jest dla każdego, kto ma problemy z odzyskaniem długo, a taka sytuacja może zdarzyć się w każdej branży. Według ostatniego badania Global Business Monitor przeprowadzonego przez Bibby Finance Services, aż 46% przedsiębiorców skarży się na problem z odzyskaniem długu. Jest to związane przede wszystkim z brakiem wiedzy na temat sposobu, w jaki można ten dług odzyskać. Firma, która zajmuje się monitoringiem należności i windykacją, ma do tego przeszkolony zespół, który w profesjonalnie negocjuje sposób spłaty.

Jakie branże trafiają do windykacji?

W każdej branży zdarzają się przypadki spóźnionej zapłaty od kontrahenta czy wręcz jej braku. Jest to jednak częściej widoczne na przykładzie branż, w których dominują długie terminy płatności. Kontrahent, wiedząc, że ma np. 60 dni na spłatę, liczy, że do tego momentu będzie mógł przedsiębiorcy zapłacić. Czasem jednak brakuje mu płynności i nie płaci w ogóle. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, przede wszystkim dla MŚP, które przez długie terminy płatności mają problem z opłaceniem bieżących zobowiązań. Długie terminy płatności są często praktykowane w branży produkcyjnej, transportowej, drzewnej chemicznej, opakowaniowej, czy nawet w branży rekrutacyjnej, dlatego firmy z tych obszarów często korzystają z faktoringu, aby zawczasu ubezpieczyć faktury i nie martwić się brakiem zapłaty od kontrahenta. To opcja alternatywna do współpracy z firmą windykacyjną, w której windykator przejmuje już przeterminowane faktury. Firma faktoringowa przejmuje aktywne faktury, ale bierze na siebie ryzyko ich niewypłacalności – w momencie, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą, firma faktoringowa pełni funkcję windykatora i sama upomina się o spłatę długu kontrahenta.

Czym kierować się przy wyborze firmy windykacyjnej?

Jak w przypadku każdej innej firmy, przed współpracą warto rozważyć referencje i doświadczenie firmy, opinie byłych i aktualnych klientów oraz kwestię kosztów usługi.

  1. Doświadczenie firmy – warto sprawdzić czym windykacyjna firma zajmowała się wcześniej, w jakich branżach działa najczęściej. Czy miała już wcześniej doświadczenie ze ściąganiem długów od dłużnika z danej branży?
  2. Opinie byłych i aktualnych klientów – firma windykacyjna ma za zadanie wynegocjować spłatę długu w profesjonalny i polubowny sposób. Żadna firma nie chciałaby być kojarzona z nieuczciwymi sposobami wymuszania spłaty. Współpraca z każdą firmą wpływa na wizerunek przedsiębiorcy, dlatego ważne jest, z kim zaczyna się współpracę. Warto sprawdzać, co piszą klienci firmy windykacyjnej, aby poznać ich podejście do odzyskiwania długu.
  3. Koszt usługi windykacyjnej – w zależności od wielkości firmy, od zakresu działań i samej umowy cena może się znacząco różnić. Warto uważnie przeczytać umowę, aby wiedzieć, czy firma działa na tzw. success fee (wynagrodzenie prowizyjne od odzyskanego skutecznie długu) i czy w to wchodzą opłaty związane z etapem sądowym i komorniczym. Na rynku ceny znacznie się różnią.

Umowa z firmą windykacyjną

Są dwie możliwości zawarcia umowy z firmą windykacyjną, jedna zakłada obsługę długów na zlecenie wierzycieli (działanie w ich imieniu), druga opcja to bezpośrednie zarządzanie wierzytelnościami (przejęcie praw do nich). Druga możliwość zakłada sytuacje, gdzie wierzyciel pierwotny, który zmaga się z długami kontrahenta, odsprzedaje swoje zadłużenie firmie windykacyjnej. Należy więc sprawdzić, czy to umowa na zlecenie czy powierniczy przelew wierzytelności. W przypadku tego pierwszego, jest to coraz popularniejsza opcja wśród przedsiębiorców. W tej umowie zadłużona wierzytelność przez cały okres windykacji jest własnością klienta i to podmiot zlecający podejmuje ostateczną decyzję, jak np.: czy skierować sprawę do sądu. W przypadku umowy, w której dochodzi do powierniczego przelewu należności, to firma windykacyjna staje się właścicielem długu. Oprócz rozróżnienia tych dwóch umów należy jeszcze upewnić się, jakie zasady obowiązują w przypadku przerwania współpracy, czyli jakie są zapisy tzw. klauzuli wypowiedzialności.

Koszty postępowania firmy windykacyjnej

Oprócz uważnego przeczytania umowy należy sprawdzić, ile wynoszą koszty usługi windykacyjnej w danej firmie. Często zależy to od wielkości firmy i oferty kompleksowej. Firmy windykacyjne najczęściej rozliczają się na zasadzie success fee, czyli prowizji za odzyskanie długu, jednak w wielu firmach to nie są jedyne koszty. Należy więc sprawdzić:

  1. Czy jest to stała prowizja, czy nie?
  2. Czy prowizja naliczana od odzyskanej należności, czy bierze się pod uwagę również odsetki?
  3. Kto ponosi koszty procesu windykacyjnego, wierzyciel czy dłużnik?
  4. Czy oferta kompleksowa bierze pod uwagę proces sądowy?

Dopiero odpowiedź na te pytania pokaże całą sumę kosztów windykacji.

Co to jest windykacja online?

Windykacja online polega na samodzielnej windykacji długu przez windykacyjną platformę online. Przedsiębiorca sam może wybierać działania, z jakich chce skorzystać, aby odzyskać swój dług. Jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie niż współpraca z firmą windykacyjną i umożliwia na bieżąco obserwację działań windykacji. Dzięki platformie online z łatwością można wysłać gotowy szablon ponaglający do zapłaty czy wezwanie do sądu. Platforma daje również możliwość wystawienia długów na giełdzie wierzytelności. Jeśli dłużnik dalej nie spłaci swoich zaległych należności, wierzyciel przez platformę windykacyjną będzie mógł wygenerować pozew do e-sądu. Windykacja online sprawdzi się, jeśli firma chce sama nadzorować spłatę należności dłużnika i prowadzić działania windykacyjne.