Szkolenia w dziale HR – tych szkoleń nie powinno zabraknąć

Przedsiębiorcy mają czas do poniedziałku na zgłoszenie się do tzw. małego ZUS-u plus
1 marca 2020
Na czym polega automatyzacja procesów biznesowych?
3 marca 2020

Najcenniejszym składnikiem zbioru zasobów każdej organizacji są pracownicy. To stosunkowo nowa teoria, która diametralnie zmienia rynek pracy i relacje międzyludzkie w przedsiębiorstwach. Teoria kapitału ludzkiego sprawia, że środki wydatkowane na rozwój własny pracowników traktowane są jako inwestycja w przedsiębiorstwo.

Wykwalifikowany personel stale podnoszący swoje kwalifikacje otrzymuje wyższe płace i w ten sposób postępuje równoległy proces współzależności. Za strategię rozwoju pracowników w danej organizacji odpowiada dział HR human rosources, co z kolei oznacza, że szkolenia dla działu HR stanowią część strategii firmy. 

Szkolenia dla działu HR

Jeżeli podstawowym zadaniem działu HR jest kreowanie polityki personalnej organizacji oznacza to, że właśnie ta grupa powinna posiadać najszersze kompetencje. Pracownicy HR powinni nie tylko zajmować się rekrutacją i bieżącym doradztwem, ale systematycznie analizować sytuację w firmie i budować prognozy, szczególnie w okresie tak intensywnego przepływu zasobów ludzkich z jakim aktualnie mamy do czynienia. Aby wykorzystać potencjał dobrze wyszkolonych pracowników działu HR powinno się ich angażować do zarządzania talentami pracowników, kierowania indywidualnymi ścieżkami rozwoju i budowania personelu ukierunkowanego na cel. 

Ważne kompetencje HR

Zakres szkoleń dla działu HR zależy od nadanych mu kompetencji. Najważniejsze z nich to oczywiście budowanie zespołu pod kątem doboru kompetencji twardych i miękkich. Aby HR-owiec mógł odpowiedzialnie wykonać swoją pracę, powinien dobrze znać strategię firmy i umieć zbadać/ocenić kompetencje przyszłego pracownika i jego przydatność dla aktualnej strategii organizacji. To priorytetowe cele, ale nie jedyne. 

Rynek doradztwa obfituje w szereg szkoleń będących bazą dla kompetencji HR, ale też rozszerza go o bardziej hermetyczne ścieżki. Dostępne są szkolenia pokazujące w jaki sposób zarządzać indywidualnościami w firmie czy talentami, które wymagają zupełnie odmiennego podejścia. W trudnym okresie na rynku pracy niezwykle przydatne będą szkolenia skupione na sposobach zatrzymania w firmie najwartościowszych dla niej pracowników. W organizacjach wielokulturowych, jakie powoli powstają również w Polsce, ważne stają się umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacją międzykulturową.

Szkolenia dla działu HR – kompetencje twarde

Przydatność dla organizacji działu HR zależy od jego sprawności, skuteczności i znajomości aktualnej sytuacji rynku pracy. Dlatego każda organizacja powinna zadbać, by również ten dział nieustannie szkolił swoje kompetencje miękkie, ale i twarde. Część szkoleń można przeprowadzić zdalnie, to nowy, ale jakże niezwykle przydatny sposób. Szkolenia zdalne i stacjonarne prowadzi się również w zakresie umiejętności posługiwania się niezwykle przydatnym narzędziem w każdej firmie jakim jest MS Excel.  Kurs Excel na poziomie zaawansowanym dla działu personalnego (https://www.edukey.pl/szkolenie/2/excel-zaawansowany) rozbudowuje umiejętności tworzenia tabel oraz wykresów przestawnych. Umożliwia budowanie złożony formuł, ale też pozwala na wykorzystywanie danych statystycznych zapisywanych w długim okresie czasu. Dobry analityk HR będzie mógł wykorzystać je w swojej pracy stając się ważnym ogniwem pomiędzy organizacją a światem zewnętrznym – potwierdzają specjaliści z Edukey.pl

materiał partnera