Przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów

Kartki świąteczne z logo – daj się dobrze zapamiętać!
29 października 2019
WSA w Lublinie po skargach Rzecznika MŚP uchylił trzy niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje w zakresie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązków systemu SENT
4 listopada 2019

Od prawej prowadzący konferencję Michał Gorzelak

W ramach unijnego programu Kreatywna Europa dostępne są kredyty inwestycyjne i obrotowe do wysokości 8,4 mln zł.Przedsiębiorcy nie muszą przedstawiać rzeczowego zabezpieczenia majątkowego.Preferencyjną ofertę uruchomili już: SGB – Bank, BPS, Alior Bank i BOŚ Bank.

29 października w obiekcie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego odbyła się konferencja z cyklu „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”.Prowadzący ją Michał Gorzelak omówił nowe instrumenty finansowe, ze szczegółami można się zapoznać pod adresem: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/.

Przypomnijmy Kreatywna Europa to tylko jeden z programów UE, w którym udostępniono tzw. instrumenty finansowe ( zwrotne ).Instrumenty te zapewniają łatwiejszy dostęp do finansowania zwrotnego, niż jest to możliwe na warunkach rynkowych.

Innym rodzajem wsparcia jest wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych o którym szeroko opowiedział Artur Witkowski, ekspert w Ministerstwie Kultury i dziedzictwa Narodowego.Można uzyskać aż 80% bezzwrotnej dotacji.Warto się pospieszyć, gdyż pod koniec listopada kończy się nabór projektów.Szczegóły nt. wsparcia można znaleźć pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/rozwoj-sektorow-kreatywnych.php . 

Artur Witkowski, ekspert w MKiDN