Zerowy PIT dla młodych, czy muszę przygotować PIT-37?

VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP
4 października 2019
Bank Gospodarstwa Krajowego obchodził 95 – tą rocznicę powstania
22 października 2019

Jedną z większych zmian prawnopodatkowych w 2019 roku, jest wprowadzenie tak zwanego „zerowego PIT dla młodych”. Na czym polega nowy program, kogo dotyczy i jak ma się do standardowego obowiązku deklaracyjnego za rok podatkowy PIT za 2019?

PIT-37 ogólne skierowanie formularza podatkowego

Do tej pory w większości przypadków osoby, które uzyskały przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podlegały opodatkowaniu na tak zwanych „zasadach ogólnych”, przy odpowiednim zastosowaniu systemu skali podatkowej, tylko i wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego płatnika lub podmiotu równorzędnego, sporządzały swoją deklarację podatkową na formularzu PIT-37. Ten rodzaj deklaracji PIT-2020 posłuży więc w większości przypadków osób, które zarabiają w formie wynagrodzenia lub innego przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, czy pracy nakładczej. Druk ten zostanie też skierowany i przyda się osobom zarabiającym z tytułu działalności wykonywanej osobiście, czyli na przykład popularnych umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenia czy kontrakty menadżerskie.

pit – 37

Zerowy PIT dla Młodych

Tak zwany zerowy PIT dla młodych jest specjalnym rodzajem ulgi podatkowej, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby z niej skorzystać należy jednak wypełnić określone przez ustawodawcę warunki. Po pierwsze, program został skierowany w PIT 2020 do podatników, którzy mają nie więcej niż 26 lat, po drugie – mają oni osiągać przychody z pracy lub umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcą (firmą). Program ma zachęcać młodych ludzi do podejmowania pracy, często jeszcze w trakcie nauki i studiów i ma być odpowiedzią ustawodawcy na sygnały z rynku o brakach kadrowych w firmach i fabrykach. Według zapowiedzi Ministerstwa, ulga nie zwalnia z zapłaty składek ZUS i NFZ (jeżeli podmiot ma takie obowiązki). Pomimo tego, w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku, pozwala rocznie zaoszczędzić 1592 zł, w przypadku przeciętnego wynagrodzenia 4261 zł. Z pomocy można skorzystać tylko w przypadku kwalifikacji do pierwszego progu podatkowego, czyli do limitu wynagrodzenia rocznego 85 528 zł (w takim maksymalnym wypadku roczny zysk osoby młodej to 6768 zł).

Zerowy PIT, a PIT-37

Jak widać z powyższych katalogów podmiotowych – mogą się one wzajemnie przenikać. Należy bowiem zauważyć, że sporą grupą aktywną zawodowo są osoby młode. Mogą więc one „pokryć się” zakresem kwalifikacji właśnie z podatnikami PIT-37. Co zaś w przypadku, jeżeli osoba zakwalifikuje się na tak zwany „zerowy PIT”, a z drugiej strony spełnia również warunki do wypełnienia formularza PIT-37?

Założenie zerowego PIT dla młodych ma wprowadzić docelowo dodatkowe udogodnienie, umożliwiające młodym ludziom rezygnację z konieczności przygotowywania skomplikowanego druku podatkowego. Jednak należy pamiętać, że ulga została wprowadzona w połowie roku, czyli dopiero od 1 sierpnia 2019 roku – zmiany mogą więc nie zadziałać w ramach PIT za 2019 rok. W tej sytuacji, po pierwsze limit zwolnienia został ograniczony i obejmuje więc 5 miesięcy, zatem proporcjonalnie wynosi maksymalnie 35 636,67 złotych. Po drugie, w zakresie rozliczenia od stycznia do lipca, podatnik powinien rozliczyć PIT tak, jak do tej pory (zanim wprowadzono reformę). Dlatego dla osób, które pracowały cały rok, a mają uprawnienia do skorzystania z ulgi zerowy PIT, zwolnienia z obowiązku przygotowywania deklaracji PIT będą obowiązywały więc najprawdopodobniej w praktyce dopiero za rok.

materiał partnera