Składki do ZUS powinny być dobrowolne – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w Pelplinie

UWAGA ! Przedsiębiorcy zapłacą 18 000 zł składek do ZUS w 2020 roku.
26 czerwca 2019
Czy na dropshippingu można zarobić?
26 czerwca 2019

Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców spędził wczoraj bardzo intensywny dzień w Pelplinie.Wczoraj zapoznał się z szczegółami akcji pomocy Krzysiowi i jego mamie prowadzonej przez pelplińskich przedsiębiorców oraz wziął udział w spotkaniu z lokalnymi włodarzami oraz przedsiębiorcami z Pelplina i Tczewa.

Wizyta w Pelplinie rozpoczęła się od udzielenia wywiadu w diecezjalnym radio Głos.Wywiad można odsłuchać pod tym linkiem . 

Od lewej: Agnieszka Majewska pełnomocnik terenowy rzecznika, Adam Abramowicz, Wojciech Szramowski przewodniczący Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Pelplina

Następnie rzecznik zapoznał się ze szczegółami akcji pomocy prowadzonej przez przedsiębiorców Pelplina przy ul.Limanowskiego.

Spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się w sali MOK i było bardzo interesujące. Rzecznik w sposób wyczerpujący opowiedział o swoich kompetencjach podpierając się konkretną praktyką i przykładami, np.omawiając zasadę proporcjonalności wynikającą wprost z Konstytucji Biznesu wspomniał o słynnej w całej Polsce prowokacji urzędniczek dot.pobrania opłaty za wymianę żarówki w samochodzie.

Przypomnijmy kompetencje rzecznika M i Ś P…

  • stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
  • występuje do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce;
  • działa na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu;
  • występuje do właściwych organów władzy publicznej o interpretacje przepisów, wyjaśnienia prawne;
  • informuje właściwe organy nadzoru lub kontroli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
  • występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników;
  • wnosi skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego;
  • informuje właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski;
  • bierze udział w pracach nad projektami ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;
  • zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosi skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczy w postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

Przydatne linki do pobrania:

strona Rzecznika: https://rzecznikmsp.gov.pl/

strona MPiT o konstytucji biznesu: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/konstytucja-biznesu

załatw sprawę: https://rzecznikmsp.gov.pl/zalatw-sprawe/