Przedsiębiorcy Pelplina podczas posiedzenia Rady Gospodarczej wybrali przewodniczących

Co warto wiedzieć przed wyborem planu oszczędnościowego?
22 maja 2019
Planujesz wycieczkę na Safari? Kenia – cena wyjazdu na Safari z biurem podróży.
29 maja 2019

Rada Gospodarcza będzie pełniła funkcje opiniodawcze i konsultacyjno-doradcze w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym gminy na podstawie rozporządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin,Mirosława Chyły. Zapewni ona udział przedstawicieli środowisk gospodarczych i otoczenia biznesu w kształtowaniu polityki gospodarczej, a także rozwoju przedsiębiorczości na jej obszarze.

W skład Rady weszło siedemnastu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Pelplin. Przewodniczącym Rady Gospodarczej został wybrany jednogłośnie Wojciech Szramowski. Funkcję zastępcy Przewodniczącego będzie pełnić Michał Pączek.

Pierwszymi wyzwaniami dla Rady będzie zmierzenie się z przygotowaniem lokalnych przedsiębiorców do postępującej digitalizacji procesów gospodarczych, w tym elektronizacją udziału w zamówieniach publicznych ,poznaniem cyber zagrożeń, a także z narzędziami jakie oferuje Konstytucja Biznesu.Planowana jest współpraca z Rzecznikiem małych i średnich firm.

red.