Jak biznesowe bazy firm pomagają w rozwoju biznesu?

Budowanie świadomości marki prostym sposobem
10 lutego 2019
Kompendium franczyzy
20 lutego 2019

Dostęp do informacji jest jednym z elementów, który może zadecydować o sukcesie lub upadku firmy. W działalności biznesowej szybki dostęp do informacji (na przykład o tym, jakie jest zapotrzebowanie na danym produkt) zawsze odgrywał dużą rolę. Podobnie jest również dzisiaj, z tym że zmieniły się źródła poszukiwania informacji. We współczesnym świecie najważniejszym źródłem poszukiwania informacji stał się internet. Samodzielne przeszukiwanie zasobów internetowych pochłonęło by mnóstwo czasu, większość firm musiałaby ogłosić bankructwo, gdyż ich działalność zostałaby ograniczona w zasadzie tylko do szukania informacji. Na potrzeby przedsiębiorców szukających informacji zostały stworzone biznesowe bazy firm.

Jakie informacje można znaleźć w bazie biznesowej firm?

Informacje na temat danej mogą być bardziej lub mniej szczegółowe – wszystko zależy od tego, z jakiej bazy przedsiębiorca zdecyduje się skorzystać. W tych, które są mało szczegółowe znajdują się przede wszystkim dane adresowe. Wchodząc do takiej bazy można dowiedzieć się, jaka jest nazwa firmy, jej adres, jakie są numery telefonów do osób decyzyjnych. Wśród biznesowych baz danych największa liczba dotyczy firm należących do sektora B2B. W bazach bardziej szczegółowych można znaleźć również informacje na temat tego, jaką liczbę pracowników dana firma zatrudnia. W bazie, która jest bardziej szczegółowa znajdą się również informacje formie prawnej, kapitale i wysokości osiąganego przez firmę obrotu. Są również bazy biznesowe firm, w których zostały zamieszczone dane personalne osób, które w danej firmie zajmują kluczowe stanowiska. Kryteria wyszukiwania firm w bazie są bardzo różne. Warto jeszcze dodać, że biznesowe bazy firm mogą dotyczyć tylko firm działających w Polsce, ale tworzone są także bazy firm zagranicznych. W przypadku tych ostatnich tworzone są bardzo różne bazy – na przykład zawierające wyłącznie dane o firmach prowadzących swoją działalność tylko na rynkach europejskich.

Zalety korzystania z biznesowej bazy firm

To oczywiście możliwość dotarcia do istotnych informacji o danej firmie. Informacje, które można uzyskać w biznesowej bazie firm pozwalają sprawdzić potencjalnego kontrahenta pod każdym kątem. Dzięki temu można znaleźć kontrahenta, który okaże się pewnym i sprawdzonym partnerem biznesowy. Dotarcie do informacji o danym przedsiębiorstwie ułatwia z pewnością prowadzenie biznesu, z pewnością chroni przed nawiązaniem współpracy z firmami, których kondycja finansowa jest zła; to szansa na to, aby nie dać się oszukać nieuczciwym przedsiębiorcom.

Czy informacjom w bazie można zaufać?

Informacje o danej firmie zamieszczane w biznesowej bazie firm pochodzą z rejestrów, które są ogólnodostępne. W zależności od tego jaki jest rodzaj osobowości prawnej danej firmy mogą one na przykład pochodzić z KRS lub CEIDG. Do tego informacje w bazie są regularnie uaktualniane. W bazie biznesowej firm znajdują się informacje o firmach działających od dawna, jak również o tych, które weszły na rynek niedawno.

Artykuł powstał przy współpracy z infobrokering.com.pl