Polska spółka z NewConnect udowodniła, że przyszłość należy do analityki Big Data

4biznes
Nastroje w produkcji słabsze, ale dobra koniunktura w Europie pozytywnie wpłynie na polski rynek
10 marca 2017
Ranking konkursów dotacyjnych na innowacje
10 marca 2017
4Biznes

Polska spółka z NewConnect udowodniła, że przyszłość należy do analityki Big Data. Cloud Technologies z najlepszym
wynikiem w historii

Cloud Technologies, największa hurtownia danych w Europie, przetwarzająca ponad 3 mld profili internautów, ogłosiła wyniki za ostatni kwartał 2016 r. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, notowana na NewConnect spółka zwiększyła zysk netto o 78 proc., a jej przychody ze sprzedaży wzrosły o 64,7 proc. i wyniosły 15,7 mln zł. To najlepszy wynik polskiej firmy w historii. Ponad 80 proc. jej przychodów pochodzi z realizacji kampanii marketingowych, wykorzystujących dane Big Data.
Cloud Technologies to warszawska spółka działająca w obszarze nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Zajmuje się Big Data marketingiem i monetyzacją danych. Jest również największą w Europie hurtownią cyfrowych informacji o preferencjach i zachowaniach internautów. Firma przetwarza ponad 3 mld anonimowych profili użytkowników sieci za pośrednictwem autorskiej platformy DMP (ang. Data Management Platform) działającej w technologii chmury obliczeniowej.
Cloud Technologies przedstawiła właśnie raport za ostatni kwartał 2016 r., a zawarte w nim wyniki pokazują dużą dynamikę wzrostów. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, jej przychody zwiększyły się o 64,7 proc. a zysk netto wzrósł aż o 78 proc. Oznacza to, że notowana na NewConnect spółka zarobiła w minionym kwartale 7,4 mln zł netto. Również w podsumowaniu całorocznym widać mocną tendencję wzrostową. Rok 2016 warszawska firma zakończyła z przychodami na poziomie 48,1 mln zł. To o 46,6 proc. więcej niż w roku poprzedzającym. W 2016 r. wzrósł również jej zysk netto i to aż o 37,4 proc., do poziomu 20,3 mln.
Większość przychodów Cloud Technologies generuje dziś marketing efektywnościowy – czyli w dużym skrócie – dostarczanie danych o zainteresowaniach i preferencjach internautów dla rynku reklamy. By precyzyjnie docierać z przekazem do osób potencjalnie zainteresowanych danym produktem czy usługą, spółka przetwarza i analizuje bogate zasoby Big Data. Jak pokazuje przykład kampanii dla jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych, realizacje oparte o duże zbiory danych, w porównaniu ze standardowymi reklamami typu display, umożliwiają ponad 85 proc. wzrost liczby konwersji, przy obniżeniu ich kosztów o ponad 30 proc.
– Bardzo dobre wyniki za IV kwartał 2016 roku potwierdzają, że konsekwentnie realizowana przez nas strategia rozwoju spółki przynosi oczekiwane rezultaty, a skala działalności Cloud Technologies rośnie w szybkim tempie. Mamy bardzo dobre dynamiki wzrostu wynoszące powyżej 60% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Takie wyniki są najlepszą motywacją do podejmowania dalszych wyzwań i rozwijania naszego biznesu. Potencjał jest ogromny, ponieważ polskie firmy dopiero zaczynają dostrzegać korzyści płynące z analityki Big Data. Dane stają się na świecie nową walutą, a polskim przedsiębiorcom nadal często brakuje świadomości znaczenia i korzyści wynikającej z ich analizy. Z badania przeprowadzonego przez Intel wynika, że zaledwie co piąta firma działająca nad Wisłą (18 proc.) poddaje analizie informacje marketingowe o swoich klientach – mówi Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies.
Sukces warszawskiej spółki wpisuje się w globalne trendy rynkowe. Analityka wielkich, nieustrukturyzowanych zbiorów danych to dziś najszybciej rosnąca gałąź rynku IT. Według CapGemini, do 2018 roku wartość całego rynku Big Data osiągnie poziom 114 mld USD. Z kolei, eksperci IDC przewidują, że w cyfrowej gospodarce sukces odniosą te organizacje, które nie tylko zbudują strumienie przepływu cyfrowych informacji, lecz także nauczą się skutecznie przetwarzać i monetyzować dane.
– – –
Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Zajmuje się Big Data marketingiem i monetyzacją danych. To największa hurtownia oraz platforma Big Data (DMP) w Europie i najszybciej rozwijająca się spółka na NewConnect. Spółka opracowała innowacyjne narzędzia analityczne (OnAudience, Data Management Platform), w zasięgu których znajduje się praktycznie każdy internauta w Europie. Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych w Sieci oraz rozbudowywanie rozwiązań klasy BI w firmach (data enrichment). Spółka opracowała również autorską technologię UnBlock, pozwalającą na emitowanie reklam internetowych, pomimo zainstalowanego oprogramowania typu AdBlock. UnBlock autorstwa Cloud Technologies otrzymał już wstępną ochronę patentową Urzędu Patentowego RP.
Marcel Płoszczyński