Czy polskie startupy są gotowe na seed capital? – analiza rynku funduszy kapitału zalążkowego

Szukasz pomysłu na własny biznes? Postaw na Parową Myjnię w Kontenerze!
14 listopada 2016
Rekordowa sprzedaż modeli Tucson i Elantra
25 listopada 2016

Seed capital = szansa na sukces
Na początku w głowie młodego przedsiębiorcy wyłania się niepowtarzalny pomysł, który sprawia, że spełnienie marzenia o własnym projekcie wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Jednak twórca nowego rozwiązania szybko uświadamia sobie przeszkodę, jaką jest niedobór kapitału. Nie ma on możliwości otrzymania finansowania od tradycyjnych banków ze względu na brak zabezpieczeń i historii kredytowej nowopowstałych spółek. Jednakże w XXI wieku firmom, będącym u progu wejścia na rynek i opracowującym innowacyjne koncepcje, wychodzą naprzeciw fundusze kapitału zalążkowego (ang. seed capital). To instytucje, które pomagają usamodzielnić się „młodym” przedsiębiorstwom. Ponadto wspierają je w procesie rozszerzania bazy kontaktów z partnerami biznesowymi, dostarczają środków pieniężnych i bezcenne smart money – bezpośrednie zaangażowanie funduszy obejmujące sprawowanie nadzoru i przekazywanie wiedzy podopiecznym. Otrzymanie takiej pomocy przez startupy wiąże się również z prestiżem. Trzeba bowiem uświadomić sobie, iż tylko najbardziej obiecujące pomysły dostają szansę od opisywanych instytucji, które są nierzadko związane ze znanymi przedsiębiorcami. To również ich poparcie pozytywnie wpływa na wizerunek i zaufanie do nowej firmy ze strony np. przyszłych inwestorów.
Polska krajem wspierającym innowacje
W 2014 roku na polskim rynku były obecne 103 fundusze kapitału zalążkowego (FKZ), co oznacza wzrost w porównaniu z 2007 rokiem o 97 jednostek. Najwięcej z nich zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim (36) i małopolskim (12), co wynika z silnego związku z dynamiką rozwoju wymienionych regionów. Mimo rosnącej popularności, opisywany segment jest w Polsce jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Tę tezę potwierdzają wyniki badań z 2015 roku, według których 60% polskich startupów korzysta z własnych środków, a zaledwie 7% deklaruje udział seed capital w projekcie. Jednakże dąży się do zmiany tej tendencji m.in. poprzez Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w latach 2006-2008 czy Działanie 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach ostatniego z wymienionych, pomoc uzyskało 77 FKZ (ok. 855 mln PLN). Polski rynek funduszy seed capital skoncentrowany jest na innowacjach z zakresu biotechnologii i inżynierii środowiska, automatyzacji i robotyki procesów technologicznych oraz inteligentnych sieci i technologii geo-informacyjnych. Wszystkie KFZ oferują pomoc w zakresie doradztwa biznesowego, 40% w uzyskaniu finansowania zewnętrznego i tylko 10% włącza w pomoc usługi konsultingowe i szkoleniowe.
 
Strona podażowa polskiego rynku FKZ
Jednymi z najpopularniejszych graczy w Polsce są:

  • AIP Seed Capital – warszawski KFZ, inwestujący w innowacyjne pomysły z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i Business Link z obszarów IT, ICT, biotechnologii, chemii, medycyny, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Wspiera on m.in. Soti Natural, Callpage, LunchMapa czy pstrykamy.pl. Obecnie portfolio AIP Seed Capital obejmuje łącznie 90 spółek.
  • Business Angels Seedfund (BAS) – gdański KFZ, założony przez aniołów biznesu, którym przypisuje się sukces Wirtualnej Polski czy Wittchen S.A. Wspiera on m.in. Screen Network, Polymem, czy Hub30. Prowadzi współpracę z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Lewiatan Business Angels, Oxford Innovation (OXIN) i Oxford Investment Opportunity Network (OION).
  • Fundusz Zalążkowy KPT – krakowski KFZ, powstały w wyniku kooperacji Krakowskiego Parku Technologicznego oraz SATUS Venture. Przeznacza środki na pomysły inżynierskie i technologiczne, a jego portfel składa się z ponad 20 firm, m.in. ISTV Media Sp. z o.o., KANGUR Sp. z o.o. czy Posterro.
  • Platinum Seed Incubator Sp. z o.o. – toruński KFZ, którego głównymi obszarami inwestycji są ICT i TMT, medycyna i biotechnologia. W swoim portfolio posiada aktualnie 23 spółki, w tym m.in. eDoktor24 czy Biznes Spot Sp. z o.o.

 
Podsumowanie
Pomoc uzyskiwana dzięki licznym programom, badaniom oraz moda na startupy w znacznym stopniu przyspieszają wzrost polskiego rynku funduszy kapitału zalążkowego. Opisywane instytucje coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w Polsce, a jakość oferowanych przez nie usług stale się podnosi. Najczęściej pojawiającymi się barierami są m.in brak zaufania pomysłodawców do takiej formy finansowania przedsięwzięcia, niechęć środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnieć naukowych czy długi czas czekania na decyzję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Są one jednak stopniowo przezwyciężane. Tym samym polski rynek KFZ ma szansę szybko dorównać europejskim odpowiednikom.
Anna Kozak ConQuest Consulting
images_converted