Przemysł wraca do formy, sprzedaż detaliczna mocno w górę

Jesienna oferta handlowa w salonach Hyundaia
20 września 2016
Tworzenie modeli biznesowych w start-upach
26 września 2016

Po nieoczekiwanym lipcowym spadku, sierpień przyniósł wzrost produkcji przemysłowej o 7,5 proc. Wynik świadczy o poprawie sytuacji w przemyśle, ale wciąż trudno mówić o trwałej tendencji wzrostowej. Choć lipcowy spadek wpisywał się w trwającą od prawie dwóch lat huśtawkę miesięcznej dynamiki produkcji, to jednak był najmocniejszy od grudnia 2012 r. Nie bez znaczenia dla aktywności firm tego sektora pozostaje z pewnością koniunktura u naszych największych partnerów handlowych. Spadek zamówień widoczny był już w kwietniu i maju, a w lipcu jego skala sięgała prawie 15 proc. Podobne załamanie poprzednio zanotowano w sierpniu ubiegłego roku oraz w 2014 r. W kolejnych miesiącach sytuacja ulegała wyraźnej poprawie, można więc przypuszczać, że tak będzie i tym razem, co potwierdza silny sierpniowy wzrost produkcji.
Na tle ogólnej sytuacji w produkcji przemysłowej, na którą niekorzystny wpływ miało górnictwo i energetyka oraz ciepłownictwo, pozytywnie należy ocenić przede wszystkim wzrost w sektorze przetwórstwa przemysłowego, sięgający aż 9,4 proc. Spośród poszczególnych działów, największy, 31 proc. wzrost zanotowano w produkcji wyrobów tekstylnych, o 23,8 proc. wzrosła produkcja sprzętu transportowego, o 20 proc. pojazdów samochodowych i o 19,1 proc. maszyn i urządzeń. Szczególnie istotna jest poprawa w tej ostatniej dziedzinie. Może ona sygnalizować postęp w inwestycjach. Produkcja dóbr inwestycyjnych w lipcu zmniejszyła się o 9,1 proc.
Tezy tej nie potwierdza wciąż kondycja budownictwa. Produkcja budowlano-montażowa była w sierpniu niższa niż przed rokiem aż o 20,5 proc. Jest to wynik znacznie słabszy niż lipcowy spadek o 18,8 proc. i najgorszy od maja 2013 r. Spadkowa tendencja utrzymuje się już od ponad dwóch lat i nie widać żadnych sygnałów, wskazujących na możliwość jej zakończenia.
Wyraźne przyspieszenie dynamiki miało miejsce w przypadku sprzedaży detalicznej, która była w sierpniu wyższa niż przed rokiem aż o 5,6 proc. Wszystko wskazuje na to, że wystąpił wreszcie długo oczekiwany efekt programu 500+ oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. W ujęciu realnym, uwzględniającym deflację, sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,8 proc. Zanotowano sięgającą 17,6 proc. dynamikę w sprzedaży pojazdów, o 18,8 proc. więcej kupowano w sierpniu odzieży i obuwia, o 15,9 proc. wzrosła sprzedaż farmaceutyków i kosmetyków, a o 11 proc. mebli i sprzętu RTV/AGD.
Roman Przasnyski
Główny Analityk GERDA BROKER

O GERDA BROKER
GERDA BROKER powstała w 2013 roku z inicjatywy twórcy i głównego udziałowca firmy GERDA, której Polacy od 25 lat powierzają bezpieczeństwo swojego życia i mienia. Firma zapewnia klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym pełną gamę rozwiązań finansowych – od ubezpieczeń, poprzez finansowanie, po lokowanie nadwyżek finansowych. Niezależność GERDA BROKER pozwala na dobór produktów najbardziej korzystnych dla klienta w każdej z powyższych kategorii, natomiast w obszarze inwestycji – włączając w to obligacje korporacyjne oraz nieruchomości – tylko zdrowych i perspektywicznych aktywów. GERDA BROKER najwyższą jakość obsługi zapewnia dzięki dedykowanym zespołom doradców wyspecjalizowanych w poszczególnych grupach produktów zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami każdego klienta.
Więcej informacji: http://gerdabroker.pl/
Kontakt dla mediów
Danuta Cabaj
danuta.cabaj@mslgroup.com
M: 666 813 052