Światowy Kongres Marketingu na UEP

17 miesięczny startup z Poznania 4-tym CRMem na świecie
24 sierpnia 2016
Jak prowadzić firmę z rodziną?
30 sierpnia 2016

Blisko 250 gości z ponad 20 krajów odwiedzi Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podczas najważniejszej na świecie konferencji dotyczącej marketingu organizowanej w ramach „Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP)”. To duże wyróżnienie dla naszego kraju – Polska jest bowiem drugim krajem w Europie Środkowo-Wschodniej (po Węgrzech), w którym odbędzie się to wydarzenie.
Światowy Kongres Marketingu na UEP odbędzie się w roku jubileuszu 40-lecia organizacji IMP Group. Po raz pierwszy kongres odbędzie się w Polsce. – Wydarzenie jest efektem wieloletnich starań naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jesteśmy najsilniejszym w kraju ośrodkiem badań nad zarządzaniem relacjami i sieciami pomiędzy przedsiębiorstwami – mówi prof. dr hab. Krzysztof Fonfara z Katedry Marketingu Międzynarodowego UEP.
Wiodący światowi naukowcy spotkają się w Poznaniu, by dyskutować o sprawdzonych modelach i rozwiązaniach na przyszłość dotyczących zarządzania relacjami z klientami, dostawcami, podwykonawcami oraz konkurentami. Podjęte zostaną również tematy wchodzenia firm na rynki międzynarodowe, budowania gospodarki opartej na silnych relacjach przedsiębiorstw, a także rozwijania powiązań między biznesem a nauką.
W ramach kongresu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędą się dodatkowo dwa wydarzenia – Business Day oraz Doctoral Colloquium. Podczas Business Day spotkają się przedstawiciele polskich przedsiębiorstw, którzy na przykładach własnych firm przedstawią skuteczne sposoby zarządzania w sieciach biznesowych. Doctoral Colloquium będzie natomiast szansą dla młodych naukowców na uzyskanie cennych rad i wskazówek, dotyczących przygotowania rozprawy doktorskiej, które będą udzielane przez autorytety świata nauki na warsztatach oraz interaktywnych sesji szkoleniowych.
Kongres rozpocznie się 30 sierpnia i potrwa do 3 września 2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.imp2016.com
Patronat na wydarzeniem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.