Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego w marcu 2016 r. – minimalna poprawa, II fala badania

I znowu wiedza na Forex…
14 kwietnia 2016
VII Kongres Stolarki Polskiej coraz bliżej!
14 kwietnia 2016

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami kontynuuje cykl badań monitorujących optymizm inwestycyjny Polaków. Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego w marcu 2016 r. wyniósł -4 (licząc na skali od -100 do +100). Jest to minimalna poprawa w stosunku do stycznia b.r., kiedy to wynosił -9.
Ogólne nastawienie do inwestowania w pierwszym kwartale 2016 r. można określić jako niepewne – od początku roku utrzymuje się wysoki odsetek osób, które nie są w stanie ocenić, czy sytuacja jest dobra czy zła. Uwidacznia się to w wartości Indeksu Optymizmu Inwestycyjnego, który pozostaje na zbliżonym, minimalnie ujemnym poziomie od początku roku. Posiadanie wolnych środków oraz szybki dostęp do zgromadzonych pieniędzy to elementy najczęściej wskazywane, jako aktualnie zachęcające do inwestowania.
– z uwagi na fakt, że pomiędzy pomiarami upłynął krótki czas – dwa miesiące, brak silnych zmian nie jest zaskakujący, bowiem zmiany w percepcji społecznej są procesem długotrwałym. Warto zwrócić uwagę, iż nastąpiła poprawa odnośnie postrzegania sytuacji na giełdzie – spadł odsetek osób, które postrzegają ją jako zniechęcającą do inwestowania. Myślę jednak, że sytuacja nie ustabilizowała się jeszcze na tyle, aby w znaczący sposób zmienić zachowania inwestycyjne. Jeżeli pozytywny trend się utrzyma, możemy spodziewać się wzrostu zainteresowania tym obszarem inwestycji – mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.
W opinii osób, które uważają, że obecnie jest dobry moment do inwestowania, najlepszym segmentem są nieruchomości, waluta oraz kruszce. W porównaniu do wyników ze stycznia 2016, zmieniły się nastroje Polaków inwestujących lub posiadających środki do inwestowania wobec akcji giełdowych – spadła liczba osób, które postrzegają tę klasę aktywów, jako dobrą inwestycję w tym momencie. Wzrosła natomiast liczba osób przekonanych, ze jest to dobry czas na inwestycje w obligacje państwowe.
IZFiA zleciła realizację badania Instytutowi ARC Rynek i Opinia. Prowadzone jest na grupie osób w wieku 30-64 lata, które w dowolny sposób oszczędzają lub inwestują środki w np. fundusze inwestycyjne, lokaty oszczędnościowe, akcje etc. Badanie będzie obejmowało jeszcze 4 fazy realizowane w maju, lipcu, wrześniu i listopadzie 2016 roku.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Należą do niej również Agenci transferowi w charakterze Podmiotów wspierających. IZFiA działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. www.izfa.pl
Więcej informacji:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji
t. +48 783 590 814; (22) 537 76 30; emadej@izfa.pl