Tylko 7 proc. prezesów na warszawskiej giełdzie to kobiety…

Spłata zadłużenia w ZUS
23 listopada 2015
Kongsberg Automotive zainwestuje blisko 230 mln PLN w Pruszkowie
1 grudnia 2015

W Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet (19 listopada) na Uniwersytecie Śląskim zorganizowano konferencję pod tą samą nazwą. W obieg ruszyło wiele interesujących spostrzeżeń. Okazuje się, że spośród wszystkich stanowisk prezesów firm obecnych na warszawskiej giełdzie 7 proc. zajmują kobiety. W zarządach spółek na 9 tys. członków – zaledwie tysiąc stanowią kobiety.

Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski i Uniwersytet Śląski w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział wykładowcy oraz przedstawiciele świata gospodarczego, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością i rozwojem zawodowym kobiet.
Obok interesujących wykładów m.in. : „Kobiety na stanowiskach kierowniczych. Bariery i szanse (prof. Barbara Kożusznik UŚ), „Neuropotencjał w aktywności Kobiet” (dr Marek Kaczmarzyk UŚ) poruszano też tematy związane z couchingiem, rozwojem zawodowym i doradztwem.
Prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego zauważył, że większość pań, które prowadzą własny biznes posiada wykształcenie wyższe. Podczas spotkań zauważono, że nadal pokutuje stereotyp, mówiący o tym, że na stanowiskach kierowniczych lepiej sprawdza się mężczyzna niż kobieta. Decydować o tym mają cechy przywódcze „typowe dla mężczyzn”. Tego zdania była m.in. Agnieszka Woszczyk, filozof i coach. Kobiety bardziej skuteczne są, gdy w zespołach zarządczych znajdują się nie tylko mężczyźni. Powoływano się przy tej okazji na badania amerykańskiej naukowiec prof. Virginii Schein.
W ramach spotkań prowadzone były konsultacje nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przekazywano informacje nt. możliwości finansowania działalności gospodarczej (dostępnych dotacjach i pożyczek), procedur rejestracji firmy, ABC zakładania start-upów, podatków dochodowych i VAT, kosztów i składek ZUS, regulacji prawnych, elementów biznesplanu, a także zasad podejmowania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Ciekawe były też wskazówki na temat budowania sieci kontaktów, wzmacniania pozycji własnej marki i negocjacji własnej pozycji z pracodawcą czy negocjacji w kontaktach biznesowych.
Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Day, WED) to nazwa ruchu społecznego, który narodził się w 2008 r. Jego głównym przesłaniem jest potrzeba wzmacniania pozycji zawodowej kobiet. W tym czasie na całym świecie organizowane są debaty, wykłady, szkolenia i warsztaty.
 
Uczestnicy konferencji Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim. Fot. Biuro Prasowe Uniwersytetu Śląskiego.