Wykorzystaj Bałtyk – zdobądź dotacje UE

Czy niskie stopy zaszkodzą Polsce?
12 listopada 2015
Dachser partnerem V Forum Biznesu Ogrodniczego
19 listopada 2015

Rozpoczął się nabór do unijnego Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014 – 2020. Wnioski, które należy składać muszą dotyczyć zrównoważonego rozwoju w ramach współpracy transgranicznej południowych obszarów nadbałtyckich.

Otwarto już I nabór wspomnianego programu. Program wspierający rozwój przybrzeżnych regionów Morza Bałtyckiego jest częścią szerszej strategii unijnej Europa 2020  (tzw. Niebieski wzrost). Odnosi się on do kwestii potencjału gospodarczego oceanów, mórz, jak i wspomnianych obszarów w szerszym ujęciu.

Kto może aplikować?

Aplikować mogą m.in. instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe…
Dofinansowanie można otrzymać w ramach pięciu priorytetów m.in. dotyczących wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) przez: doradztwo, szkolenia z zakresu strategii inwestycyjnych i obowiązujących procedur i przepisów przydatnych na rynkach międzynarodowych oraz brandingu.
Ważnym obszarem w ramach, którego możliwe jest wsparcie, odnosi się do ekologicznego wykorzystywania zielonych źródeł energii (gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych), a także wdrożeń w transporcie technologii przyjaznych środowisku. Premiowane będą koncepcje korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku (poza transportem samochodowym i ciężarowym), ale też pomysły na tworzenie biznesów opartych na koncepcjach nowych połączeń promowych na Południowym Bałtyku.

Wykwalifikowani pracownicy

Działania wnioskodawców mają doprowadzić także do tworzenia miejsc pracy w harmonii ze środowiskiem morskim, we współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym. Powinny przyczyniać się do zmniejszania bezrobocia poprzez tworzenie miejsc pracy w zielonym sektorze gospodarki, przyczyniając się m.in. do wyszkolenia wykwalifikowanych pracowników tej dziedziny gospodarki.
Formularze aplikacyjne można składać do 18 grudnia 2015 r. (do godz. 16.00). W kwietniu przyszłego roku spośród aplikacji projektowych złożonych w tym naborze, zostaną wybrane projekty przeznaczone do realizacji.
Wnioski można składać drogą internetową:

application@southbaltic.eu