Zmiana dostawcy energii elektrycznej – warto?

Wyłudzają podatek VAT. Będą uszczelnienia…
23 października 2015
Walka o informatyków trwa
27 października 2015

W XXI wieku jesteśmy uzależnieni od prądu. Odcięcie się od energii uniemożliwiłoby działanie każdej firmy. Korzystając tylko z komputera, telefonu i oświetlenia cały czas zużywamy energię, z którą musimy zapłacić. A przecież nasze przedsiębiorstwo może korzystać z różnorodnych systemów informatycznych, maszyn i urządzeń, które również potrzebują zasilania. Dlatego, w zależności od branży, rachunki za prąd mogą stanowić nawet ponad połowę budżetu. Na szczęście uwolnienie rynku energetycznego pozwala na wybór i zmianę sprzedawcy energii. Na tę możliwość czekało wielu przedsiębiorców, całkiem słusznie licząc, że otrzymają korzystniejsze warunki świadczenia usług.

Nie trzeba bać się zmian

Wydaje się, że przejście pod skrzydła nowego dostawcy jest zadaniem trudnym, wymagającym przygotowania wielu dokumentów i zrozumienia skomplikowanych procedur. Warto jednak przekalkulować na spokojnie wszystkie korzyści, jakie płyną ze zmian. Oszczędności mogą być naprawdę znaczące, pozwalając naszej firmie uwolnić dodatkowe środki na inwestycje i rozwój. Warto również pamiętać, że Urząd Regulacji Energetyki zadbał o to, aby procedura zmiany sprzedawcy energii była uporządkowana i gwarantowała zachowanie ciągłości działania firmy podczas transferu. Do tego regulator zadbał o przejrzystość zmiany i maksymalne uproszczenie procedur. Możliwe są dwie drogi przeprowadzenia całego procesu.

Chcemy to zrobić sami

Prowadząc małą czy średnią firmę często sami chcemy zachować pełną kontrolę nad wszelkimi zmianami. Jest to w pełni zrozumiałe, jednak w przypadku zmiany sprzedawcy energii wymaga poświęcenia dodatkowego czasu i przejścia sześciu kroków. Aby zagwarantować ciągłość działania należy przede wszystkim zawrzeć umowę z nowym dostawcą. Dopiero drugim etapem jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy. Ponieważ umowa dostarczania energii obejmuje dwa punkty – opłatę za zużyte kWh oraz opłatę dystrybucyjną – należy zawrzeć nową umowę dystrybucyjną, a w czwartym kroku poinformować o tym dotychczasowego dostawcę. Punkt piąty należy już w zasadzie do operatora, który musi sprawdzić i na własny koszt przeprowadzić ewentualne dostosowanie liczników. Szósty etap to odczyty liczników i ostateczne rozliczenia z operatorami.

Chcemy przeprowadzić proces szybko bez dodatkowego angażowania personelu własnej firmy

Firmy energetyczne chcą wyjść naprzeciw potrzebom klientów. Dobrym przykładem jest posiadająca 10% rynku energii w Polsce firma EDF. Na swoich stronach, pokazuje jak w prosty sposób przeprowadzić całą operację. Jest to procedura w pełni zgodna z zarządzeniami Urzędu Regulacji Energetyki. W tym przypadku przedsiębiorca upoważnia nowego dostawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy dostawca – w imieniu odbiorcy – dokonuje niezbędnych formalności. Wypowiada umowę dotychczasowemu dostawcy i zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego.