Gospodarka morska czeka na dobrą zmianę

Wyszukiwarki(a) górą
21 października 2015
Wyłudzają podatek VAT. Będą uszczelnienia…
23 października 2015
Poseł Sejmu RP Kazimierz Smoliński

Plany rozwoju gospodarki morskiej na Pomorzu, w rozmowie z przedstawicielem trójmiejskich mediów zaprezentował poseł Kazimierz Smoliński,który ubiega się o mandat posła kolejnej kadencji.

Uważam, że dla Pomorza najważniejsza jest gospodarka morska i dlatego słuszny jest projekt powołania w przyszłym rządzie PiS Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Chciałbym, żeby jego siedziba była w Gdańsku. Gospodarka morska jako część wielkiego Ministerstwa Infrastruktury jest traktowana w tej chwili jako przysłowiowe piąte koło u wozu.
Funkcjonowanie portów morskich jako elementu całego polskiego systemu transportowego i uczestnika zorganizowanej obsługi ładunków przez wszystkie porty bałtyckie to największa szansa Pomorza.
Nie może być gospodarki morskiej bez polskiej bandery, której już praktycznie nie ma (27 statków i 67 marynarzy) i która nie powstanie bez ingerencji państwa na wzór naszych zachodnich i północnych sąsiadów, którą to zasadę należy  również odnieść do sektora stoczniowego.
Związane z Pomorzem dziedziny gospodarki wymagają podstawy naukowej, a więc dalszego rozwoju naszego szkolnictwa morskiego i odbudowy szkolnictwa śródlądowego. Dlatego do moich celów zaliczam przywrócenie rangi ośrodka akademickiego wiodącego w kwestiach morskich (uczelnie i centra technologiczne współpracujące z biznesem).
Nie zapominam o polskim rybołówstwie zarówno morskim jak i przybrzeżnym, które wiele straciło po naszym wejściu do Unii Europejskiej.
Powrót do Gdyni Dowództwa Marynarki Wojennej wydaje mi się zadaniem możliwym do wykonania.
Jednym z ważnych symboli Pomorza – zresztą całej Polski, ale ograniczmy się do naszego regionu – jest królowa polskich rzek, Wisła. Jaka jest Pana opinia w powracającej regularnie dyskusji na temat potrzeby i planów jej użeglugowienia? Czy żegluga towarowa mogłaby korzystnie wpłynąć na gospodarkę zarówno Pomorza, jak i Polski? Jakie działania powinny być w tym kierunku, według Pana, podjęte, a jak ocenia Pan dotychczasowe działania w celu użeglugowienia Wisły?
Wisła stanowi kręgosłup Polski i wraz z dorzeczem może być oparciem dla infrastruktury państwa. Doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że żegluga śródlądowa  jest ważnym elementem infrastruktury stabilizującym systemy transportu, gospodarki wodnej, energetycznej, a także turystykę i ekologię. Z tych doświadczeń musimy korzystać. Proponuję pełen program: użeglowienie, gospodarka wodna, rozwiązania antypowodziowe i energetyka wodna. Trzeba wrócić do dawnego „Programu Wisła” budując go na nowo z uwzględnieniem współczesnych realiów. Dynamicznie rozwijające się porty w Gdańsku i Gdyni w najbliższym czasie będą miały problem z wywozem towarów dostarczanych drogą morską. Dlatego konieczne jest uruchomienie Wisły jako drogi wodnej. Co do żeglugi śródlądowej, to praktycznie na dzień dzisiejszy ona nie istnieje, a polskie firmy żeglugowe obsługują szlaki w innych krajach.
 
[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” 350=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]
O problemach Gdańska i Pomorza
Z inicjatywy posła     Kazimierza Smolińskiego, w czerwcu w Trójmieście odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury. Członkowie Komisji odwiedzili m.in. siedzibę spółki „Lotos Kolej”, Port w Gdyni, oraz powstającą Pomorską Kolej Metropolitalną.
W czasie posiedzenia posłowie dyskutowali w głównej mierze o problemach komunikacyjnych aglomeracji trójmiejskiej, takich jak chociażby: utrudniony transport towarów drogą kolejową do portów w Gdańsku i w Gdyni, czy też konieczność zbudowania nowej drogi prowadzącej do portu w Gdyni, oraz remont Trasy Kwiatkowskiego, a także poprawy dojazdu do portu w Gdańsku.
Na zakończenie obrad Komisji, poseł Smoliński zaproponował przyjęcie dezyderatu dotyczącego problemów transportowych Trójmiasta.
Ponadto w czerwcu, w Krynicy Morskiej, poseł Smoliński odbył spotkanie z zarządem Stowarzyszenia Rybaków Przybrzeżnych.
Przyczyny wyginięcia ryb w strefie przybrzeżnej – te i inne problemy rybaków były tematem rozmów w czasie spotkania.
[/dropshadowbox]