Biznesplan – narzędzie planistyczne każdego początkującego przedsiębiorcy

Konferencja szefów sprzedaży
13 października 2015
Biznesmeni i eksperci na VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015
13 października 2015

Prowadzenie firmy nie jest sprawą prostą, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorca nie zadał sobie trudu i nie zastanowił się, jak ma prosperować jego firma. By zminimalizować ryzyko niepowodzeń, każdy zainteresowany otwarciem firmy powinien przygotować biznesplan.

Przed wdrożeniem konkretnych rozwiązań należy je zaplanować i przeanalizować, sprawdzając tym samym, czy rzeczywiście ulepszą one działanie przedsiębiorstwa lub przyczynią się do jego rozwoju. Planowanie i analizowanie to dwa pojęcia, które są szczególnie istotne z punktu widzenia każdego, nawet potencjalnego przedsiębiorcy. Ci, którzy jeszcze nie zaczęli prowadzić działalności gospodarczej, powinni pamiętać o możliwości wykorzystania biznesplanu. To narzędzie planistyczne, za pomocą którego można stwierdzić, czy założenie firmy rzeczywiście będzie opłacalne.
Co to jest biznesplan i dlatego warto się nim zainteresować? Najprościej mówiąc, to dokument, w którym umieszcza się szczegółową analizę planowanego przedsięwzięcia i informacje o źródłach inwestowania. By dokument spełniał oczekiwania samego zainteresowanego, potencjalnych inwestorów czy też mógł stanowić załącznik do wniosku kredytowego, niezbędne jest zamieszczenie w nim szeregu informacji. Dopiero wówczas można powiedzieć, że biznesplan stanowi kompletny dokument, który pomoże w podjęciu decyzji o założeniu działalności gospodarczej.

By zrozumieć, jak będzie działać firma

Prowadzenie firmy jest skomplikowane, bo wymaga jednoczesnego dostarczania materiałów, pozyskiwania klientów i obsługiwania tych, którzy zdecydowali się skorzystać z usług firmy. Z tego właśnie względu tak istotne jest, by przyszły przedsiębiorca był w stanie oszacować, czy będzie potrafił sprostać poszczególnym zadaniom.
Sporządzenie biznesplanu ułatwia podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia tych, którzy nigdy wcześniej nie prowadzili firmy i zastanawiają się, czy poradzą sobie z odpowiedzialnością, jaka łączy się z otwarciem działalności gospodarczej. Dzięki analizie przeprowadzonej w biznesplanie, można określić nie tylko wydatki związane z uruchomieniem firmy, lecz także jej prowadzeniem. Dodatkowo przedsiębiorca może uzyskać informacje o potencjalnym zysku. A konkretne liczby nie tylko przemawiają do wyobraźni, lecz także ułatwiają podjęcie decyzji.

Zasady, o jakich trzeba pamiętać

Przyszły przedsiębiorca może stworzyć wiele biznesplanów. Ważne jednak, by każdy był rzetelną analizą, umożliwiającą określenie rentowności założenia firmy. Z punktu widzenia osób zapoznających się z biznesplanem, szczególnie ważna jest wiarygodność danych, jakie zostały umieszczone w dokumencie. Nowe firmy najczęściej nie mają na wstępie wielu klientów. Podawanie, że firma będzie w stanie pozyskać w pierwszym miesiącu działalności np. 200 klientów jest założeniem, które – w przypadku niewielkiej firmy działającej lokalnie – najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowane.
Poza kwestią podawania dokładnych danych i ostrożnego szacowania np. ilości klientów, nie można zapomnieć o tym, by biznesplan był wyczerpujący. Ten dokument nie ma górnej ilości stron – ważne, by na jego łamach został wyczerpany temat. Ta zasada jest szczególnie istotna, gdy z biznesplanem będą zapoznawali się np. inwestorzy lub bankowi analitycy.

Działanie według planu zmniejsza ryzyko

Choć przygotowanie dobrego biznesplanu jest czasochłonne, to nie można zapomnieć, że pozwala na zmniejszenie ryzyka wiążącego się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Działając według wcześniej ustalonego planu, przedsiębiorca eliminuje sytuację, że działania będzie wykonywał pochopnie lub nie poradzi sobie np. z konkurencją. To główne powody, dla których biznesplan jest tak istotny, a jego przygotowanie powinno być jednym z najważniejszych punktów każdego przyszłego przedsiębiorcy.