Zyski realne z lokat – jak je policzyć?

Jak portale społecznościowe pomagają odnieść sukces?
16 września 2015
URZAD MARSZALKOWSKI GDANSK
VIII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich, 22-23 września, Gdańsk
22 września 2015

Lokaty bankowe to najpopularniejszy produkt oszczędnościowy wybierany w Polsce. Lokata jest bezpieczna oraz przynosi zyski. W reklamach często podaje się iż dana lokata jest oprocentowana na 5%. Jednak realne zyski są inne, niż te które reklamuje bank.
Przede wszystkim bank podaje oprocentowanie brutto nie uwzględniając podatku od dochodów kapitałowych. Podatek ten, powszechnie nazywany podatkiem Belki, wynosi 19%. W przypadku lokaty na 5%; oprocentowanie netto wyniesie 4,05%. Podatek Belki jest jednym z głównych czynników wpływających na wysokość realnych zysków z lokat. Podatek od przychodów kapitałowych jest pobierany od większości zysków osiągniętych z inwestycji kapitałowych. Jest on należny od zysków pochodzących z: zakupu akcji, zakupu udziałów w funduszach inwestycyjnych oraz innych aktywów finansowych, w tym i od depozytów bankowych. Jeszcze kilka lat temu było możliwe ominięcie podatku Belki, dzięki skorzystaniu z mechanizmu dziennej kapitalizacji. Umożliwiały to lokaty antybelkowe, masowo oferowane przez banki. W tej chwili podatek Belki jest pobierany od wszystkich lokat bankowych.
Zysk realny jest również zależny od inflacji. Inflacja to wzrost poziomu cen dóbr i usług ujęty w określonym czasie. Najczęściej inflację podaje się w ujęciu rocznym. W Polsce, w roku 2015 mamy deflację czyli spadek cen. We wrześniu wyniosła -0,7% rok do roku. Obliczając nasze zyski z lokaty rocznej oprocentowanej na 4% netto nasze zyski przy deflacji w ujęciu realnym będą jeszcze wyższe. Realnie zarobilibyśmy 4,7% w skali roku.
Decydując się na lokatę bankową, należy mieć na uwadze nie tylko wysokość oprocentowania nominalnego, ale również realne zyski. Do obliczenia realnych zysków lokaty, trzeba uwzględnić dwa podstawowe czynniki – wspomnianą stopę inflacji oraz podatek Belki. Analizując w ten sposób zyski z lokat, można lepiej określić atrakycjność lokat. W tej chwili, pomimo niskiego oprocentowania depozytów terminowych – lokaty są opłacalne. Głównie za sprawą spadku cen dóbr i usług – czyli deflacji.
Aby dowiedzieć się ile realnie można zarobić na lokatach warto sprawdzić to porównanie lokat.