Bezpieczne sposoby inwestowania oszczędności

Niszczarki i bindownice – sprzęty biurowe potrzebne nie tylko w wielkich firmach
24 kwietnia 2015
Wiosna! czas na przegląd samochodu
24 kwietnia 2015

W ostatnim czasie w cenie znajdują się bezpieczne sposoby oszczędzania. Na rynku można skorzystać z kilku wariantów. Najczęściej wybierane są produkty bankowe, ponieważ gwarantują największe bezpieczeństwo. Oprócz oferty bankowej, mamy także możliwość zainwestowania w obligacje skarbowe lub w fundusze pieniężne. Te metody inwestowania również są obarczone minimalnym ryzykiem. Przyjrzyjmy się jak wygląda ofert bezpiecznych produktów finansowych.
Lokaty bankowe to podstawowy sposób oszczędzania większość z nas. Posiada oprocentowanie, które decyduje o wysokości kwoty odsetkowej. Lokaty nie są skomplikowanymi produktami. Wymagają wpłacenia na odpowiedni rachunek środków pieniężnych na określony czas – tzw. termin zapadalności. To na jak długo deponujemy oszczędności w banku zależy od konkretnej oferty. W tej chwili najwyższe oprocentowanie na rynku oferują lokaty na 3 miesiące. Po upłynięciu terminu zapadalności, środki są nam wypłacane wraz z naliczonymi odsetkami. Należy pamiętać, że przez okres trwania lokaty nie możemy wypłacić środków, a jeśli to zrobimy stracimy odsetki.
Jeśli chcemy mieć większą płynność środków, możemy wybrać konto oszczędnościowe. Ten rodzaj produktów bankowych również posiada oprocentowanie, przez co możemy zarabiać na odsetkach. Zyski są niższe niż w przypadku najlepszych lokat bankowych, ponieważ płacimy za płynność środków. W większości przypadków, banki umożliwiają jeden darmowy przelew w ciągu miesiąca. Klient posiadający konto oszczędnościowe może wypłacić oszczędności z naliczonym odsetkami w dowolnym momencie.

Dlaczego produkty bankowe są bezpieczne?

Wszystkie depozyty bankowe posiadają gwarancje ze strony Bankowego Funduszu Giełdowego. Co to oznacza? Jeśli bank ma problemy z wypłacalnością i w ostateczności upadnie, BFG gwarantuje wypłatę utraconych oszczędności. Zwrot może nastąpić do równowartości 100 tys. euro w złotych. To oznacza w praktyce, że posiadając lokatę na 400 tys. zł, w banku który zbankrutował, otrzymam swoje środki w całości z powrotem.

Obligacje i bezpieczne inwestycje na rynku kapitałowym

Innym sposobem inwestowania mogą być obligacje i fundusze pieniężne. Obligacje skarbowe są emitowane przez rząd w celu sfinansowania deficytu państwa. Obligacje takie są obarczone niskim ryzykiem, ponieważ ich gwarantem jest państwo. Polskie obligacje skarbowe posiadają różne terminy zapadalności – od kilkunastu miesięcy do 10 lat. Oprocentowanie obligacji jest niższe niż w przypadku lokat bankowych. Np. obligacje skarbowe 2-letnie posiadaj oprocentowanie wynoszące 2% w skali roku. Nieco lepszym rozwiązaniem mogą okazać się fundusze pieniężne, które optymalizują inwestowanie w bezpieczne papiery skarbowe. Z tego względu stopa zwrotu z takich funduszy może być wyższa niż w przypadku zakupu konkretnych obligacji.