Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Na mikro, małe i średnie firmy czeka 1,6 mld zł
16 marca 2015
Czy niestandardowe pomysły na rekrutację są najskuteczniejsze?
18 marca 2015

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – największa impreza biznesowa Europy Centralnej – to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach tematycznych uczestniczy co roku kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

 
Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, w opiniotwórczym gronie, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy.
Moderatorami sesji oraz debat są eksperci swoich branż i znani publicyści gospodarczy.
 
eec_2015_nowe_logo_kolor_bez_daty_z_nowa_szarfaWśród wiodących tematów i zagadnień siódmej edycji największej biznesowej konferencji w Europie Środkowej i Wschodniej znajdują się:
dyskusja pod hasłem 300 miliardów dla nowej Europy – wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej oraz debaty poświęcone roli państwa w gospodarce, innowacyjnej Europie, wyzwaniom globalnej gospodarki, nowym rynkom i nowym kierunkom. Nie zabraknie także wymiany poglądów i doświadczeń w obszarach dotyczących przemysłu i klimatu, a także odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników europejskiego rynku pracy.
 
Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 obfituje w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego jak: energia i surowce, infrastruktura, transport, technologie i człowiek, górnictwo i hutnictwo, rynek zdrowia, budownictwo i nieruchomości, inwestycje, polityka regionalna, zarządzanie, miasto, samorząd oraz przemysł czasu wolnego.
 
Globalne tematy na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach przyjmą formę dyskusji i dedykowanych spotkań towarzyszących. Odbędą się m.in.: III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna, IV Forum Gospodarcze Europa – Chiny, a także spotkania gospodarcze Polska-Japonia oraz doroczne Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze.
 
Partnerem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
W trakcie kongresu zostanie poruszona także tematyka nowych funduszy na lata 2014-2020,w tym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
W trakcie Gali PARP zostaną wręczone nagrody w konkursie PARP dla beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Można też będzie odwiedzić stoisko PARP.
 
Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu