Studium Projektów Europejskich pomoże pozyskać środki unijne z nowego rozdania

Windykacja międzynarodowa a różnice kulturowe
15 grudnia 2014
Reklamuj firmę dzięki… opakowaniu
16 grudnia 2014

Zbliżają się do końca negocjacje programów operacyjnych finansowanych z UE na lata 2014 – 2020. Niedługo rozpoczną się nabory wniosków i konkursy. Zainteresowanym pozyskaniem dodatkowego finansowania proponujemy udział w Studium Projektów Europejskich, które kompleksowo przygotuje do planowania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE w nowym okresie programowania 2014 – 2020.

 
Cykl nastawiony jest na przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania i realizacji projektów finansowanych z różnych programów pomocowych i operacyjnych. Poprowadzą go doświadczeni praktycy i wykładowcy.
 
Korzyści z udziału w studium:

 
zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego pozyskiwania środków europejskich w nowym okresie programowania UE 2014 – 2020, a także w zakresie realizacji i zarządzania projektem – każdy z uczestników pod czujnym okiem eksperta staje się osobą planującą zarządzanie swoim projektem,
 
poznanie zasad z zakresu planowania budżetu i zarządzania finansami w projekcie,
 
możliwość bieżącej konsultacji i wymiany doświadczeń z ekspertami – praktykami, którzy na co dzień zajmują się realizacją projektów finansowanych ze środków UE,
 
zdobycie niezbędnej wiedzy, pożądanej wśród firm konsultingowych oraz przedsiębiorców poszukujących możliwości rozwoju swojego biznesu,
 
program studium przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku Funduszy Europejskich w Polsce, ponad połowa prowadzonych zajęć to warsztaty praktyczne,
 
możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
 
Agencja Rozwoju Pomorza prowadzi nabór uczestników.
 
Dla zgłoszeń, które wpłyną do 19 grudnia oferowana jest niższa cena.
 
Więcej: www.arp.gda.pl