Amica Wronki z kolejnym istotnym akcjonariuszem instytucjonalnym

Ankieta: Wskaż bariery we współpracy w ramach umowy handlowej między UE i USA
4 grudnia 2014
Potencjał firmy kryje się w jej zasobach
Potencjał firmy kryje się w jej zasobach
6 grudnia 2014
Amica Wronki SA

Do grona znaczących akcjonariuszy Amica Wronki S.A. dołączyły fundusze zarządzane przez polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) o uznanej renomie. Nabyły one od spółki pośrednio należącej do Prezesa Jacka Rutkowskiego 400 tys. akcji Amica Wronki S.A., stanowiących 5,1% w kapitale zakładowym oraz 3,8% w głosach na WZ (RB nr 47/2014).

 
– Z zadowoleniem obserwuję duże zainteresowanie instytucji finansowych akcjami Amiki. Potwierdza to innowacyjność i jakość naszych produktów oraz profesjonalizm zarządzania Grupą. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji co do wyboru partnera w tej transakcji, ważnym aspektem zarządzania majątkiem prywatnym było dla mnie zawarcie umowy warunkowej z precyzyjnymi parametrami transakcji jeszcze przed formalnym dopuszczeniem części akcji do obrotu giełdowego. Jak się okazało, proces dopuszczenia trwał blisko 2 miesiące – mówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.
 
amica-logotyp
 
TFI, zarządzające i reprezentujące fundusze otwarte oraz zamknięte, zawarło 3 października br. przedwstępną warunkową umowę nabycia 400 tys. akcji Amica Wronki S.A. od spółki pośrednio należącej do Prezesa Jacka Rutkowskiego (RB nr 37/2014). Cena sprzedaży została ustalona na 104 zł za akcję, powyżej średniego kursu za poprzednie 3 miesiące (99,9 zł) i 6 miesięcy (100,6 zł). Warunkiem dojścia transakcji do skutku było dokonanie konwersji 176.076 akcji imiennych na akcje na okaziciela (uprzywilejowane co do głosu 2:1) i ich asymilacja z akcjami notowanymi na GPW, a w konsekwencji dopuszczenie tychże akcji do notowań na rynku giełdowym. Pozostałe 223.927 akcji to akcje zwykłe na okaziciela. Po przeprowadzeniu transakcji bez zmian pozostała łączna liczba akcji Amica Wronki S.A. (7.775.273), natomiast o 176.076 spadła liczba głosów na WZ (do 10.495.950). Holding Wronki, należący do Prezesa Jacka Rutkowskiego, posiada 34,9% akcji, dających prawo do 51,7% głosów na WZ. 400 tys. akcji, nabytych w ramach omawianej transakcji, oznacza 5,1% w kapitale zakładowym oraz 3,8% w głosach na WZ spółki. Ponad progiem 5% w kapitale Amica Wronki SA znajdują się ponadto Noble TFI oraz ING OFE. Szacunki dokonane na bazie raportów okresowych pozostałych instytucji finansowych, w tym zagranicznych, wskazują, iż posiadają one dalsze około 30% akcji spółki.
 
Omawiana transakcja wypełniła zapowiedzi z maja br., dokonane po prezentacji 10-letniej strategii Grupy Amica, zakładającej dynamiczną kontynuację pozytywnych trendów w zakresie skali działalności biznesowej oraz generowanych wyników finansowych (celem 1,2 mld euro przychodów i 107 mln euro wyniku EBITDA za rok 2023). Prezes Jacek Rutkowski poinformował wówczas o możliwej sprzedaży niedużej części posiadanych akcji, podkreślając przy tym, iż będąc odpowiedzialnym za realizację strategii Grupy Amica, utrzyma poziom ponad 50% w głosach na WZ.
 
– Wykonaliśmy w minionych latach dużo pracy, aby fundamenty rozwoju Grupy Amica były trwałe, a efektywność działania znalazła się na najwyższym poziomie. Przed nami wiele możliwości i wyzwań biznesowych, aby w trakcie najbliższych lat zwielokrotnić obecne wyniki finansowe. Już w tym roku zmierzamy w kierunku 2 mld zł przychodów i 140-150 mln zł wyniku EBITDA, w zależności od przyjętej metody liczenia – mówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.
 
***
Amica Wronki S.A. to jeden z wiodących producentów AGD w Europie z zakładami zlokalizowanymi we Wronkach (woj. wielkopolskie). Akcje spółki od 1997 roku są notowane na rynku głównym GPW. W 2013 roku skonsolidowane przychody Amiki miały wartość 1,66 mld zł, wynik EBITDA to 120,6 mln zł, a zysk netto 89,0 mln zł.
Grupa Amica posiada w swojej ofercie pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, popartą prawie 60-letnim dialogiem z klientami. Grupa zatrudnia ponad 2 tys. osób i prowadzi sprzedaż w ponad 40 krajach świata, należąc do grona największych polskich eksporterów. Główne rynki to obecnie Polska, Rosja, Niemcy, Skandynawia. Poza marką Amica (najbardziej znana i najcenniejsza polską marka AGD), w portfolio Grupy znajdują się marki: Gram – znana w całej Skandynawii prestiżowa, tradycyjna duńska marka istniejąca od 1899 roku, przejęta w 2001 roku oraz Hansa – marka kojarząca się z solidną technologią i ciesząca się dużą popularnością na rynkach Europy Wschodniej.
Amica jest laureatem prestiżowych nagród. To m.in. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej dla najlepszego polskiego przedsiębiorstwa, Godło Teraz Polska, Złoty Grosz, Red Dot Design Award: Best of the Best (tym tytułem może pochwalić się jak dotychczas tylko jedno urządzenie opracowane i wyprodukowane w Polsce – piekarnik Amica Zen).