Polskie innowacje nagrodzone

Pomysł na biznes… jak być piękną kobietą
1 grudnia 2014
Czym dokładnie różni się karta kredytowa od płatniczej?
3 grudnia 2014
polskie innowacje

Laureaci trzech prestiżowych konkursów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odebrali nagrody 1 grudnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie podczas uroczystego spotkania. XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, V edycji Konkursu Słowa dla Innowacji oraz IV edycji Konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności łączy wspólny mianownik – propagowanie innowacyjności najwyższych lotów. Nagrody laureatom wręczyli Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak.

 
_DSC1477
 
Celem „Konkursu Polski Produkt Przyszłości” jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, mających szansę zaistnieć na rynku polskim. XVII edycja została przeprowadzona w trzech kategoriach – jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych.
 
Laureaci głównych nagród w poszczególnych kategoriach:
 
• Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Otwocku za projekt pt.: „ItraPol i LutaPol, prekursoryradiofarmaceutyków do zastosowań w radioterapii onkologicznej” (kategoria: przedsiębiorca) – prekursoryradiofarmaceutykówItraPol i LutaPol, z nowoczesnej linii produkcyjnej uruchomionej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, rozszerzają wachlarz możliwości leczenia schorzeń nowotworowych.
 
• Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. w Kajetanach za projekt pt. „Stymulator polimodalnej percepcji sensorycznej” (kategoria: jednostka naukowa) – stymulator polimodalnej percepcji sensorycznej jest innowacyjnym urządzeniem służącym do prowadzenia specjalnie opracowanej terapii, która swoim zasięgiem obejmować będzie zmysły słuchu, wzroku i dotyku, umożliwiając oddziaływanie w wielu grupach zaburzeń.
 
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. wraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” za projekt pt. „Plastyfikator tworzyw sztucznych” (kategoria konsorcjum: przedsiębiorca i jednostka naukowa) – substytucyjny plastyfikator orto-ftalanowych estrów tworzyw sztucznych jest bezpiecznym plastyfikatorem odpowiadającym najwyższym standardom jakościowym i aplikacyjnym poprzez zastosowanie unikalnej technologii produkcji.
 
Kapituła Konkursu przyznała szereg wyróżnień i dwie nagrody specjalne.
 
_DSC1512
 
Wyróżnione projekty w kategorii „produkt przyszłości jednostki naukowej”:
• „Rozdzielnica średniego napięcia typu PREM-GO” zgłoszony przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic”.
• System kryptograficzny” zgłoszony przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
• „Ceramiczne podkładki segmentowe do spawania w osłonie gzowej stali i stopów specjalnych” zgłoszony przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.
 
Kategoria „produkt przyszłości przedsiębiorcy”:
• „Pianosilikaty” zgłoszony przez firmę Ipanterm Sp. z o.o. z Wrocławia.
• „System rejestracji dźwięku przestrzennego AudioSense 3D” zgłoszony przez firmę Zylia Sp. z o.o. z Poznania.
• „Technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych” zgłoszony przez firmę INWENT Piotr Żółkowski z Lublina.
Kategoria „produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa – przedsiębiorca”:
• „Ciągnikowi Akumulatorowemu GAD-1”, których autorami są Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach oraz firma NAFRA Polska Sp. z o.o. z Rybnika.
• „Technologii azotowania w niskotemperaturowej plazmie narzędzi ze stali szybkotnących” autorstwa Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy oraz firmy TIZ Implements Sp. z o.o.z Warszawy.
 

Nagrody specjalne

 
Nagrodę specjalną za projekt z branży ICT otrzymał „System kryptograficzny” zgłoszony przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Minister Gospodarki przyznał nagrodę specjalną „eCO2innowacje” dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nagrodę tę otrzymał projekt „Technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych” firmy INWENT Piotr Żółkowski z Lublina.
 

Akademicki Mistrz Innowacyjności

 
Podczas gali „Konkurs Polski Produkt Przyszłości” rozstrzygnięto również rywalizację pomiędzy przyszłymi naukowcami lub innowacyjnymi przedsiębiorcami. Warto podkreślić, że „Akademicki Mistrz Innowacyjności”, to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowana do młodych ludzi – absolwentów uczelni, którzy w swoich pracach magisterskich bądź inżynierskich zainteresowali się innowacyjnymi projektami.
W czwartej edycji pod ocenę Kapituły Konkursu oddano blisko 50 prac.
Najważniejsze trofea trafiły do rąk absolwentów poznańskich uczelni. Nagrodę główną i tytuł Akademickiego Mistrza Innowacyjności otrzymali absolwenci Politechniki Poznańskiej: Tomasz Mańkowski oraz Jakub Tomczyński za pracę „Konstrukcja protezy dłoni sterowanej za pomocą sygnału EMG”.
 
Nagrodę specjalną otrzymała Aleksandra Mohr z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku za pracę „Ptaki w mieście. Projekt kompensacyjnego miejsca lęgowego dla jerzyka”.
 
Podczas Gali PARP uhonorowano również dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne podejmowane przez przedsiębiorców, instytucje, organizacje, przedstawicieli nauki oraz zwykłych obywateli.
 
Źródło:
Więcej www.pi.gov.pl

 
Zdjęcia: PARP