Banki rekomendowane przez internautów w październiku br. – raport Applica.pl

Digital Signage Summit
Konferencja DIGITAL SIGNAGE SUMMIT – 11 grudnia, Warszawa!
27 listopada 2014
import z Chin
Warsztaty Mój Start Up – Import z Chin, 13 grudnia, Warszawa
28 listopada 2014
raport Applica

Październikowy raport Społecznościowego Indeksu Rekomendacji w bankowości wykazał wzrost liczby wypowiedzi odradzających usługi największych banków w Polsce. Najłagodniej internauci oceniali bank PKO BP, z kolei najgorzej wypadł Getin Bank. Raport SIR został wygenerowany przez platformę Applica.pl, stworzoną przy współpracy z Polską Akademią Nauk.

 
Społecznościowy Indeks Rekomendacji określa różnicę pomiędzy liczbą konsumentów rekomendujących markę i liczbą tych, którzy odradzają korzystanie z jej produktów i usług, przy czym analizowane są spontaniczne wypowiedzi wyrażane za pośrednictwem mediów społecznościowych. SIR jest wskaźnikiem często porównywanym do popularnego Net Promoter Score™, który stanowi miarę lojalności konsumentów, wyrażoną w skali liczbowej, jako różnica ilości promotorów wobec krytyków marki. Raport SIR, w odróżnieniu od standardowego NPS, bazuje na rzeczywistych zachowaniach konsumentów, nie zaś na deklaracjach dotyczących udzielania rekomendacji. Analiza semantyki wypowiedzi konsumentów w mediach społecznościowych umożliwia wskazanie wypowiedzi stanowiących realną rekomendację marki, oraz tych, które odradzają korzystanie z jej oferty.
 

PKO BP najczęściej polecany w Internecie

 
raport Applica
 
Październikowy raport wykazał, że spośród 7 największych banków w Polsce najkorzystniej w oczach konsumentów wypadł PKO BP, który osiągnął SIR na poziomie -18%. To wysoki wynik, zważywszy na fakt, iż w odróżnieniu od deklaracji NPS, rzeczywiste wypowiedzi na temat banków przybierają najczęściej postać ujemnych rekomendacji, których norma wynosi -25%. Poziom SIR dotyczący wypowiedzi na temat produktów i usług banku pozostał bez zmian w stosunku do miesięcy poprzednich. Zwiększył się za to jego poziom w wypowiedziach na temat zdalnych kanałów dostępu. Najwięcej ujemnych rekomendacji pojawiło się z kolei w związku z tematami dotyczącymi działań marketingowych i obsługi klienta (szczególnie czas i efektywność obsługi). Konsumenci rekomendowali bank PKO BP najczęściej ze względu na efektywność oraz uprzejmości konsultantów.
 

Getin Bank z najwyższym odsetkiem ujemnych rekomendacji

 
raport Applica
 
Najniższy SIR w październiku uzyskał Getin Bank, osiągając poziom -45%. Poziom SIR dla wypowiedzi dotyczących działań marketingowych banku utrzymywał się na stałym poziomie. Korzystniej wypadł SIR wypowiedzi o obsłudze klienta, osiągając pod koniec miesiąca wartość bliską zeru. Duży spadek zanotował za to SIR dotyczący zdalnych kanałów dostępu oraz produktów i usług banku. Najwięcej komentarzy w mediach społecznościowych dotyczyło zdalnych kanałów dostępu Getin Bank. Konsumenci odradzali korzystanie z produktów i usług banku ze względu na dostępność i jakość zdalnych kanałów obsługi. Z kolei rekomendacje mówiły o funkcjonalności zdalnych kanałów obsługi oferowanych przez bank.