Europejskie przedsiębiorstwo – zmiany w ustawie o opakowaniach…

Biznes na Śląsku
Rozwiną biznes na Śląsku
6 listopada 2014
Global Business Challenge
Polacy na podium w międzynarodowym konkursie na G20
12 listopada 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – spodziewane zmiany w UE, nowe prawo w Polsce, obowiązki dla przedsiębiorców” organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

 
Seminarium odbędzie się 18 listopada 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w JM Hotelu, ul. Grzybowska 45, w godz. 09:30-15:00.
 
Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 14 listopada br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza http://een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/seminarium-z-cyklu-europejskie-przedsiebiorstwo-pt-nowelizacja-ustawy-o-opakowaniach-i-odpadach-opakowaniowych-spodziewane-zmian.html zamieszczonego na stronie www.een.org.pl w zakładce seminaria.
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
 
PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.
Do udziału organizatorzy zapraszają przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
 
Program Seminarium:
PROGRAM_Opakowania
 
Dodatkowych informacji udziela:  Natalia Łajdych,
natalia_lajdych@parp.gov.pl, tel.: 22 432 87 05.