Rusza Program "Pierwszy biznes – wsparcie na starcie"

Śląskie Targi Franczyzowe
I Śląskie Targi Franczyzowe
5 listopada 2014
Biznes na Śląsku
Rozwiną biznes na Śląsku
6 listopada 2014
wsparcie na starcie

Z dniem 17 listopada rusza rządowy program „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie”. Jego beneficjenci będą mogli skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki na założenie firmy. Kwota ta może wynieść nawet 74 tys. zł. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami pożyczkowymi, które będą obsługiwały wnioski oraz świadczyć będą usługi doradcze.

 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które jest inicjatorem programu planuje przeznaczyć na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie sprzyjających warunków dla powstania nowych miejsc pracy 500 mln zł. Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” jest bowiem elementem rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.
Umowy z instytucjami pożyczkowymi BGK podpisał 3 listopada. Wnioski o pożyczkę będą przyjmowane od 17 listopada. Co ważne, oprocentowanie wyniesie zaledwie nieco powyżej 0,5 procent. Okres spłaty do 7 lat z rocznym okresem karencji. Oprócz absolwentów wyższych uczelni i studentów ostatniego roku, o pożyczkę będą mogli ubiegać się bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, a także absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu.
 
Aby otrzymać pożyczkę, zainteresowani będą musieli skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie. To te instytucje – wybrane w przetargu na partnerów finansowych BGK zajmą się doradztwem, oceną wniosków, udzielaniem pożyczek i monitorowaniem spłat.
 
Warunki udzielania pożyczki na założenie działalności gospodarczej:

  • 74 tys. zł czyli aktualnie maksymalna kwota pożyczki stanowiąca 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju,
  • preferencyjne oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli – aktualnie 0,56% w skali roku,
  • okres spłaty do 7 lat,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do roku.

 
Składający wniosek o pożyczkę będą mogli uzyskać poradę w instytucji przyjmującej od nich dokumenty. Ci, którzy wsparcie dostaną otrzymają też bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania i prowadzenia księgowości.
 
„Program umożliwia także uzyskanie pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP), już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki. Wysokość pożyczki uzupełniającej może wynieść do 22 tys. zł. Po spełnieniu warunku utrzymania przez rok stanowiska utworzonego dla osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd pracy, pożyczkobiorca może wnioskować o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty kapitału pożyczki uzupełniającej. Pożyczkę na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej mogą otrzymać także przedsiębiorcy, niepubliczne szkoły i przedszkola oraz żłobki i kluby dziecięce.”
 

Lista instytucji finansowych – partnerów BGK w programie (II etap)oraz więcej informacji www.bgk.pl/pierwszy-biznes

 
Źródło: www.bgk.pl