Sprawdzone i wiarygodne metodyki zarządzania projektami

URZAD MARSZALKOWSKI GDANSK
Pierwsza umowa na Pomorzu dotycząca utworzenia funduszu kapitałowego w ramach Inicjatywy JEREMIE
4 listopada 2014
Członkowie AmCham w Polsce odznaczeni przez Prezydenta RP
5 listopada 2014

Zasadniczym celem każdego przedsiębiorstwa jest osiąganie wyznaczonych celów. Chcąc osiągnąć określony punk końcowy, konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań pośrednich oraz ich koordynacja. Pomocna w tej kwestii okazują się odpowiednia metodyka zarządzania projektem.

Prince 2 – metodyka zarządzania oparta na produktach

Jednym z popularnych i efektownych rozwiązań na płaszczyźnie wspomnianego zarządzania projektami jest Prince 2. Alternatywa o bardzo szerokim spektrum, a przy tym elastyczna, doskonale sprawdza się we wszystkich dziedzinach. Głównym celem przedmiotowej metodyki jest systematyczne osiąganie wytyczonych celów poprzez zastosowanie różnych technik działania. Alternatywa ta obejmuje swoim zasięgiem zasoby w zakresie pieniędzy, ludzi oraz wyposażenia firmy.

Główne cechy Prince 2

Niezbędnym elementem, który umożliwia optymalne zarządzanie projektem jest określona, zamknięta struktura. Tak też jest w przypadku przedmiotowej metodyki Prince 2. Główne cechy tej alternatywy to ściśle wyznaczony i planowo zakończony czas trwania przedsięwzięcia, jasno i czytelnie zdefiniowane produkty biznesowe, czyi wyniki osiągane na poszczególnych etapach realizacji zadania, system i charakter działań pozwalających na stworzenie docelowych produktów biznesowych oraz określona pula zasobów.

ITIL – kodeks zarządzania firmą

W każdym przedsiębiorstwie konieczne jest systematyczne dążenie do określonych celów. Priorytetową funkcję odgrywają w tej kwestii szeroko rozumiane usługi informatyczne. ITIL to swoisty kodeks informatyczny dla przedsiębiorstw. Inaczej rzecz ujmując, jest to zbiór zaleceń, rad i wskazówek, jak efektownie realizować usługi informatyczne. Optymalne wykorzystanie tej alternatywy korzystnie wpływa na funkcjonowanie, rozwój oraz dochody konkretnego przedsiębiorstwa.

AgilePM – zwinne zarządzanie

AgilePM jest metodyką należącą do rodzinny tzw. zwinnego zarządzania. Cechą charakterystyczną tej alternatywy jest jej elastyczność oraz otwartość na zmiany. Priorytetem jest tutaj klient i jego potrzeby. Warto podkreślić, że rozwiązanie to duży nacisk kładzie na współpracę poszczególnych członków zespołu z koordynatorem. Zadaniem, jakie w tym przypadku spełnia koordynator jest współpraca z zespołem bądź zespołami wytwórczymi, a nie tylko raportowanie i zarządzanie poszczególnymi jednostkami. Elastyczność działań widoczna jest także na płaszczyźnie poszczególnych etapów – głównym zadaniem jest osiąganie wyznaczonych celów, aczkolwiek zespoły wytwórcze mają możliwość dopełniania działań własną kreatywnością i pomysłami.
Metodyki zarządzania a rozwój firmy
Metodyki zarządzania w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie i sukcesy konkretnej firmy. Największym zainteresowaniem cieszy się wspomniana metodyka Prince 2, uważana za rozwojową i jednocześnie konkretną, choć przyznać należy, że alternatywne propozycje także posiadają wiele zalet.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania projektami odwiedz witrynę firmy która prowadzi szkolenia Prince2 INPROGRESS