Członkowie AmCham w Polsce odznaczeni przez Prezydenta RP

Sprawdzone i wiarygodne metodyki zarządzania projektami
Sprawdzone i wiarygodne metodyki zarządzania projektami
5 listopada 2014
Śląskie Targi Franczyzowe
I Śląskie Targi Franczyzowe
5 listopada 2014

3 listopada br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie dziewięciu członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. Za wybitne zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości ordery przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymali: Jacek Siwicki, Piotr Freyberg, David Mitzner, Roman Rewald, Jerzy Thieme, George Handy, Tony Housh, John Lynch, George Osypowicz.

 
Wręczone w dniu dzisiejszym odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP potwierdzają uznanie dla wkładu firm amerykańskich w budowanie sukcesu gospodarczego Polski po 1989 roku. To amerykańskie firmy były pionierami inwestycji w Polsce i nadal tworzą najmocniejszą grupę inwestorów zagranicznych w Polsce. Firmy skupione w Amerykańskiej Izbie Handlowej zainwestowały w Polsce ponad 30 mld dolarów i stworzyły ponad 200 tysięcy miejsc pracy. W ostatnich latach 70% amerykańskich przedsiębiorstw dokonało w Polsce reinwestycji – otworzyło kolejną filię, fabrykę, czy centrum biznesowe lub badawczo-rozwojowe – powiedział Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Joseph Wancer.
 
W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Minister Olgierd Dziekoński, który podkreślił, że inwestycje amerykańskie to nie tylko napływ zagranicznego kapitału, ale także najnowszych technologii budowanie społeczności biznesowej. Odznaczeni dzisiaj przez Prezydenta RP członkowie Amerykańskiej Izby Handlowej walnie przyczynili się do tak spektakularnego i docenianego na świecie sukcesu polskiej transformacji.
 
Informacje dodatkowe:Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (American Chamber of Commerce in Poland – AmCham) jest obecna w Polsce od 1990 roku. Celem działania Izby jest aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego. Wśród członków AmCham jest obecnie ponad 320 firm z kapitałem amerykańskim, których łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 30 miliardów dolarów i które stworzyły ponad 200 000 miejsc pracy.
 
Więcej informacji na: www.amcham.pl
 
Fotografia_Pałac Prezydencki
Na zdjęciu od lewej Marzena Drela, wicedyrektor Amerykańskiej izby Handlowej w Polsce, Jacek Siwicki, David Mitzner, Roman Rowald, George Handy, Piotr Freyberg, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, George Osypowicz, Jerzy Thieme, Tony Housh, John Lynch oraz Dorota Dąbrowski, dyrektor zarządzający Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.
 
Biografie osób odznaczonych:
 
Jacek Siwicki Zmienia oblicze biznesu w Polsce, jako Prezes, Enterprise Investors, najstarszej i jednej z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital o łącznym kapitale ponad 2 miliardów euro. Jacek Siwicki pełnił kierownicze funkcje w ustanowionym przez Kongres USA Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości. Poprzez nowatorskie inicjatywy, w tym programy pożyczkowe oraz inwestycje kapitałowe, Fundusz umożliwił prywatnym przedsiębiorcom budowę firm. Odegrał ważną role w budowie rynku kapitałowego w Polsce, dzięki jego zaangażowaniu kilkadziesiąt firm zadebiutowało na giełdzie. Był również zaangażowany w struktury rządowe pełniąc w roku 1991 funkcje sekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów. Służył radą innym krajom regionu, będąc w roku 1992 doradcą International Finance Corporation w Rosji i na Ukrainie.
 
Piotr Freyberg Piotr Freyberg doprowadził do utworzenia przedstawicielstwa amerykańskiego koncernu 3M w Polsce w 1991 roku zostając jego pierwszym dyrektorem generalnym. Funkcję tę sprawował do początku 2006 roku. Dzięki osobistym staraniom Piotra Freyberga, koncern 3M zdecydował się na rozpoczęcie produkcji w naszym kraju. Dzięki inwestycjom obecnie istnieje w Polsce 5 fabryk 3M. Determinacji i zaangażowaniu osobistemu Piotra Freyberga zawdzięczamy fakt, że Polska w strukturach 3M stała się jednym z wiodących miejsc produkcji, a Wrocław największym skupiskiem zakładów produkcyjnych 3M w Europie. Piotr Freyberg jest orędownikiem dialogu na linii przedsiębiorca-państwo, w celu zrozumienia wzajemnych oczekiwań czy określenia płaszczyzny współpracy a w efekcie przyciągnięcia inwestorów do naszego kraju. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w debatach publicznych i konferencjach w tym zakresie.
 
David Mitzner Polak, Żyd, Amerykanin. Ocalały Sybirak z czasów II Wojny Światowej. Amerykański biznesmen. Założyciel i prezes Apollo-Rida Poland, firmy działającej w branży nieruchomości. Spółka zrealizowała w 2004 r. największą, wg the Wall Street Journal, transakcję nieruchomościową w postkomunistycznej Europie o wartości miliarda USD. David rozpoczął działalność w 1961 roku, zakładając w USA Rida Industries. W 1992 r. otworzył w Warszawie pierwsze biura, a w ciągu kilkunastu lat Apollo-Rida Poland wzbogaciła swoje portfolio o trzydzieści nieruchomości wartych ok. 1.1 miliarda USD.
 
Roman Rewald Podwójny obywatel i działacz na rzecz relacji i współpracy polsko-amerykańskiej. Prawnik, Partner w amerykańskiej Kancelarii Prawnej Weil, Gotshal & Manges od 1995 roku zasiada w Radzie Dyrektorów AmCham, której w latach 2006 – 2010 był Prezesem. Był jednym z inicjatorów organizacji polsko amerykańskich Szczytów Gospodarczych, które odbyły się w Polsce w 2004 i 2012 roku i zaowocowały zwiększeniem napływu inwestycji amerykańskich do Polski. Roman Rewald był inicjatorem kampanii organizacji biznesowych realizacji tego celu oraz uczestnikiem czterech misji promocyjnych do USA. Prowadząc na zasadzie pro bono Centrum Mediacji Lewiatan, promuje w Polsce mediację jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów. W latach 1991 – 1993 Roman Rewald doradzał Ministerstwu Budownictwa oraz Ministerstwu Finansów. Roman Rewald poświęca swój czas na działalność publiczną, ale i społeczną.
 
Jerzy Thieme Dr Jerzy Thieme od wielu lat angażuje się w działania na rzecz poprawy sytuacji w Polsce. W 1989 brał udział w naradzie na temat naprawy polskiej gospodarki w Brukseli. Zaangażował się osobiście w struktury rządowe pełniąc rolę Głównego Doradcy Ministra Przekształceń Własnościowych oraz przedstawiciela ministra w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W latach 1991 – 1995 stworzył i wdrożył Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych dla Ministerstwa Skarbu. Odegrał znaczącą rolę w edukacji gospodarczej oraz reformach szkolnictwa wyższego działając w Towarzystwie Ekonomistów Polskich oraz pełniąc kierowniczą funkcję w Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego. Starania na rzecz rosnącej roli Polski na arenie Europy realizuje w ramach Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce, jako wiceprzewodniczący komitetu ds. Unii Europejskiej.
 
George Handy Weteran wojny wietnamskiej, postrzelony w walce. George Handy przyczynił się do restrukturyzacji instytucji i praktyk ekonomicznych w Polsce. W 1994 roku został mianowany Dyrektorem US-EU-Poland Action Commission, działającej pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Brzezińskiego i patronem Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dzięki zaangażowaniu Georga Handy, dziesięć z 24 projektów dotyczyło bezpośrednio Polski, ze szczególnym naciskiem na współpracę naukową i akademicką oraz współpracę ze wsparciem świata biznesu oraz rządu. Obecnie 300 polskich i amerykańskich fizyków, ludzi nauki i ekspertów w dziedzinie biznesu, przy poparciu rządu, pracuje nad rozwojem 25 wspólnych polsko-amerykańskich projektów w tak istotnych dla Polski dziedzinach jak innowacje, biomedycyna czy technologia informacyjna. Przez ostatnie 20 lat George Handy zorganizował wiele znaczących konferencji, zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych.
 
Tony Housh Amerykanin związany i oddany Polsce od ponad 25 lat, kiedy pracował dla Departamentu Skarbu Państwa USA. Poświęcił się pracy nad prywatyzacją banków, reformą podatkową oraz Polskim Funduszem Stabilizacyjnym. Tony Housh odegrał główną rolę w rozwoju Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Jako jej dyrektor w latach 1996 – 2000, podejmował działania na rzecz wstąpienia Polski do NATO. Pracował także blisko z ministerstwami nad reformą gospodarczą, kwestiami związanymi z inwestycjami, działał w Zespole ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki Leszka Balcerowicza. Tony jest osobiście zaangażowany w działania publiczne i społeczne. Działa w Komitecie Wykonawczym Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, jest ekspertem w prezydenckim Forum Debaty Publicznej oraz Członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.
 
John Lynch Amerykański przedsiębiorca w Polsce. John Lynch założył w Polsce firmę z sektora odzieżowego, Lynka Sp. z o.o., która obecnie zatrudnia ponad 200 osób, współpracuje z 22 krajami i jest jednym z liderów na tym rynku. John Lynch przyniósł do Polski know-how i kulturę biznesową, które są ważnym elementem nowoczesnej gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Odegrał główną rolę w utworzeniu Oddziału Amerykańskiej Izbie Handlowej w Krakowie i poprzez nią przyciągnął znaczną liczbę amerykańskich inwestorów do Krakowa i południowej Polski. John nie ustaje w wspieraniu amerykańskich inwestycji w tym regionie, co przyczynia się do dużego napływu kapitału, rozwoju społecznego, kulturalnego, zapewnienia wielu miejsc pracy i dobrych warunków życia. John jest członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.
 
George Osypowicz Aktywny działacz Polonii Amerykańskiej, który wrócił do Polski, założył firmę Trading Corporation, aktywnie wspiera polski i amerykański biznes. W latach 1985 – 1990 George pełnił funkcję prezesa Komitetu ds. Małych Przedsiębiorstw w Polsko-Amerykańskiej Radzie Gospodarczej w Waszyngtonie, która funkcjonowała pod auspicjami Amerykańskiej Izby Handlowej. W latach 1990 – 1994 był członkiem Rady Prezesów Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Polsce. George był również zaangażowany w wiele polsko-amerykańskich inicjatyw na szczeblu rządowym. Od samego początku był komisarzem US–Europe–Poland Action Commission, której przewodniczącym był prof. Zbigniew Brzeziński, pracował również w the Center for Strategic & International Studies w Waszyngtonie. W 1990 r. George był jednym z siedmiu fundatorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, w której przez siedem lat pełnił funkcję wiceprezesa Rady Dyrektorów oraz był jej członkiem do 2000 r.