Obsługa prawna przedsiębiorstw – jakim firmom może być potrzebna?

Franczyza dobra, ale nie u każdego
Da Grasso wchodzi w szeregi PizzaPortal
8 sierpnia 2014
FORUM DIALOGU KLASTRÓW w ramach Forum Dialogu Liderów Innowacyjnych Powiązań
11 sierpnia 2014

Obsługa prawna przedsiębiorstw służy prawidłowej ochronie interesów firmy. Dotyczy działalności gospodarczej, a jej szczegółowy zakres jest określany w umowie między prawnikiem a przedsiębiorcą.

 

Na czym polega obsługa prawna?

 
Obsługa prawna jest wykonywana nie tylko w zakresie prawa polskiego, lecz także w obrębie prawa Unii Europejskiej. W razie kontaktów zagranicznych z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą poza granicami Unii Europejskiej kancelaria zwykle pośredniczy w udzieleniu pomocy przez zagranicznych prawników. W ramach obsługi tego typu prawnik sporządza opinie oraz analizy prawne i podatkowe, przygotowuje projekty dokumentów oraz weryfikuje umowy przedstawiane przedsiębiorcy przez jego kontrahentów. Reprezentuje właściciela firmy podczas negocjacji, mediacji i sporów. Doradza w bieżących sprawach związanych ze sferą prawa. Reprezentuje zleceniodawcę w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Czasami taka doraźna pomoc nie wystarcza, (np. reprezentowanie przedsiębiorcy przez radcę prawnego w zakresie postępowania karnego jest ograniczone) –  lepiej więc nawiązać stałą współpracę z właściwą kancelarią, ponieważ może reprezentować ona przedsiębiorcę w postępowaniu karnym w pełnym zakresie, co wynika z różnic między uprawnieniami zawodowymi adwokatów i radców prawnych (źródło: http://gielda.onet.pl/adwokaci-i-radcowie-przeciwko-laczeniu-zawodow-bez,18497,3185434,news-detal).
 

Dlaczego warto o nią zadbać?

 
Podstawową zaletą stałej obsługi prawnej firmy jest to, że przedsiębiorca ma gwarancję otrzymania pomocy prawnej w każdym przypadku. Od chwili zawarcia umowy zlecenia, prawnik ma obowiązek świadczenia usług na życzenie. W razie braku stałej obsługi właściciel firmy może mieć trudności ze znalezieniem dobrego prawnika, a trzeba mieć na uwadze, że nierozwiązane problemy natury prawnej nie mają dobrego wpływu na kondycję przedsiębiorstwa.
 
Zapewnienie firmie stałej obsługi prawnej jest rozsądną inwestycją. Zabezpiecza ją przed problemami prawnymi, a także usprawnia funkcjonowanie. Prawnik wnikliwie ocenia treść kontraktów przedkładanych przedsiębiorcy. Potrafi rozpoznać klauzule, które nie są korzystne. Umiejętnie prowadzi negocjacje, dbając o dobro firmy. Pomoc w zakresie prawa jest znacznym ułatwieniem, dzięki któremu właściciel, zamiast zajmować się formalnościami, może skoncentrować się na rozwoju działalności gospodarczej. Ponadto niektóre kancelarie adwokackie, np. w Płocku, oferują dodatkowe usługi związane ze wsparciem organizacyjnym bądź biznesowym.
 
Kto potrzebuje obsługi prawnej?
 
Mikroprzedsiębiorcy posiadają niewielkie zapotrzebowanie na porady prawne. W ich przypadku ułatwieniem jest to, że mogą skorzystać z usług kancelarii w każdym mieście, bez względu na miejsce prowadzenia działalności, co więcej, taka obsługa prawna może być świadczona przez konsultacje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Mikroprzedsiębiorca zyskuje stałe doradztwo prawne niskim kosztem i w dogodnej dla siebie formie. Poza tym może w dowolnej chwili korzystać z usług prawnych innej kancelarii, na przykład w dziedzinie sporządzania oraz opiniowania umów, porozumień, korespondencji przedprocesowej i ofert.
 
Małe przedsiębiorstwa posiadają większe zapotrzebowanie na usługi doradztwa prawnego. Są zainteresowane nie tylko typowymi czynnościami doradczymi, ale także sporządzaniem nietypowych umów, doradztwem procesowym i pozaprocesowym oraz przygotowywaniem opinii prawnych. Korzyścią płynącą ze zwiększonego zapotrzebowania na usługi prawne jest możliwość negocjowania ich ceny. Wysokość wynagrodzenia i warunki jego wypłaty są ustalane w umowie. Niektóre kancelarie adwokackie w Płocku oferują rabaty w przypadku zwiększonego zapotrzebowania przedsiębiorcy na dodatkowe usługi, np. w zakresie doradztwa biznesowego. Średnie przedsiębiorstwa potrzebują stałej obsługi, co wynika ze zintensyfikowanych kontaktów z innymi firmami, nie tylko krajowymi, ale także zagranicznymi. Im bardziej rozwinięta działalność gospodarcza, tym więcej pułapek i problemów prawnych. Stała obsługa prawna pozwala na sprawne i skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa, sprzyjając jego rozwojowi. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie podmioty gospodarcze nie mają potrzeby zatrudniania etatowych prawników. Zawarcie umowy zlecenie z kancelarią prawną o świadczenie obsługi prawnej firm jest znacznie korzystniejsze. Za tym rozwiązaniem przemawiają przede wszystkim względy ekonomiczne.
 
Korzystanie z pomocy specjalistów
 
Warto zwrócić uwagę nie tylko na zakres usług, ale także na poszczególne sfery prawa, które są bliskie przedsiębiorcom. Prawnicy oferujący stałą obsługę prawną firm powinni biegle poruszać się w dziedzinie prawa gospodarczego, postępowania rejestrowego i prawa pracy. Muszą posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, postępowania administracyjnego oraz windykacji i zarządzania wierzytelnościami, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowania cywilnego. Opinie i konsultacje prawne w przypadku firm dotyczą w przeważającej mierze wymienionych wyżej dziedzin prawa. Prawo karne i procedura z nim związana mają mniejsze znaczenie.
 
Na przykład kancelarie adwokackie w Płocku specjalizujące się w świadczeniu obsługi prawnej przedsiębiorstw oferują profesjonalne doradztwo z zakresu prawa gospodarczego i postępowania przed sądami rejestrowymi. Przygotowują umowy i kontrolują przebieg procedur (np. aukcji, przetargu). Tworzą i rejestrują spółki osobowe i kapitałowe. Obsługują postępowanie rejestracyjne Krajowego Rejestru Sądowego. Świadczą consulting prawny dla organów spółek kapitałowych.
 
W Wielkiej Brytanii od lat działają firmy specjalizujące się w konkretnej dziedzinie prawa (ang. butique firm). Na polskim rynku usług prawniczych także pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów posiadających rozległą wiedzę w określonym zakresie. Z ich usług korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy. Dobrym przykładem jest adwokat w Płocku specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy. Przedsiębiorcy korzystający z jego usług mają zapewnione profesjonalne doradztwo w tej dziedzinie. Prawnik zajmuje się opracowaniem dokumentacji wewnętrznej, m.in. regulaminów, zasad świadczenia pracy. Przygotowuje umowy dotyczące zakazu konkurencji i odpowiedzialności materialnej oraz nadzoruje ich wdrażanie. Poza tym świadczy usługi w zakresie wprowadzania i wykorzystywania środków kontroli pracy. Więcej o prowadzeniu postępowań można przeczytać na jego stronie www.plock-adwokat.pl.