Wiceminister Pietrewicz o przeciwdziałaniu szarej strefie w gospodarce

"Twarze przedsiębiorczości" – kampania promująca przedsiębiorczość
8 lipca 2014
Franczyza dobra, ale nie u każdego
Franczyza dobra, ale nie u każdego
9 lipca 2014

Ryzyka i negatywne konsekwencje utrzymywania się „szarej strefy” dla gospodarki, przedsiębiorców i budżetu, a także efektywność walki z tym zjawiskiem, to tematy debaty w ramach cyklu „Państwo wrogiem przedsiębiorcy?”. Spotkanie z udziałem sekretarza stanu w MG Jerzego Pietrewicza odbyło się 30 czerwca 2014 r. w Warszawie.

 
Wiceminister Pietrewicz zaznaczył, że głównymi przyczynami powstawania szarej strefy są wysokie koszty prowadzenia biznesu oraz nadmiar regulacji prawnych. – Walka z szarą strefą powinna zatem odbywać się przede wszystkim poprzez tworzenie zachęt do legalizacji działalności gospodarczej. Ważnym aspektem jest również porządek instytucjonalny i korzystanie ze sprawdzonych już rozwiązań – podkreślił.
 
BCC_20140630_2
Przypomniał też o prowadzonych przez MG działaniach, których celem jest wsparcie polskich przedsiębiorców. – Monitorując rynek i jego wymagania, upraszczamy prawo, dostosowujemy je do wymogów efektywnej i innowacyjnej gospodarki – powiedział. Podkreślił ponadto, że proponowane rozwiązania przygotowywane są na podstawie problemów zgłoszonych przez przedsiębiorców.
 
W opinii wiceministra, eliminacja zbędnych regulacji wpływa korzystnie zarówno na rozwój przedsiębiorczości, jak i całej gospodarki. – W życie weszły już trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym. W ich ramach dokonano łącznie 284 zmian w 109 ustawach. Rada Ministrów przyjęła kolejny, czwarty już projekt eliminujący bariery prawne – poinformował.
 
BCC_20140630_3
W debacie zorganizowanej przez BCC wzięli udział: Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club; Mateusz Szczurek – minister finansów, Jacek Kapica – wiceminister finansów, szef Służby Celnej; Wojciech Kutyła, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli; Janusz Onyszkiewicz – przewodniczący Rady Wykonawczej SEA, dwukrotny minister obrony narodowej; Ryszard Kalisz – poseł, b. minister spraw wewnętrznych i administracji; Robert Lizak – przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
 

***

 
W ramach cyklu „Państwo wrogiem przedsiębiorcy?” poruszane są tematy ważne z punktu widzenia biznesu i gospodarki. Celem spotkań jest przedstawienie problemów przedsiębiorców i uzgodnienie, wspólnie z ważnymi przedstawicielami władz publicznych, jak najlepszych rozwiązań.
 
 
Tekst i zdjęcia pochodzą ze strony Ministerstwa Gospodarki