VI Forum Nowej Gospodarki – 13 czerwca, Katowice

Nowe pociągi wkrótce na torach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
9 czerwca 2014
Alteams Poland w Lęborku otwarty
10 czerwca 2014

13 czerwca w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum liderzy biznesu, nauki i administracji spotkają się, by podjąć wspólną debatę nad przyszłością energetyczną naszego kraju. VI Forum Nowej Gospodarki pozwoli zacieśnić współpracę makroregionalną w dobie zmian gospodarczych, odbywających się obecnie na arenie międzynarodowej.

 
Idei tej przyświecał będzie piknik nauki i kultury skierowany do wszystkich mieszkańców.
Rozmowy o zielonej energetyce stały się istotne zwłaszcza w czasach, w których plany stworzenia Unii niezależnej energetycznie są coraz realniejsze, a Polska staje przed kolejnym etapem wdrażania dyrektywy o promowaniu odnawialnych źródeł energii. Dlatego nie bez przyczyny wiodącym tematem 6. Edycji Forum będzie ekoenergia, jako inteligenta specjalizacja Polski.
 
VI Forum Nowej Gospodarki
 
Zgromadzeni eksperci poszukają odpowiedzi na pytanie czy energia odnawialna jest technologiczną i finansową szansą, czy jedynie ustawową koniecznością? Forum będzie też okazją do rozmów o poprawie efektywności energetycznej budynków, a także opracowania rodzimego certyfikatu budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Jednym z punktów obrad będą dotychczasowe efekty w budownictwie, które udało się uzyskać dzięki wdrożeniu regulacji unijnych i wsparciu z funduszy europejskich. Poruszony zostanie także temat rozwoju lokalnych innowacji oraz gminy niskoemisyjnej.
 
Ważnym punktem w programie VI FNG będzie Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna, podczas której zostaną zaprezentowane oferty inwestycyjne makroregionu Polski Południowej i Nadrenii Północnej – Westfalii, a przedsiębiorcy niemieccy i polscy będą mieli okazję do rozmów dwustronnych i zaprezentowania swojej oferty podczas wystawy towarzyszącej.
 
Organizatorem wydarzenia jest Marszałek Województwa Śląskiego we współpracy z przedstawicielami świata nauki oraz otoczenia biznesu.
 
Program Forum zainteresowani znajdą TUTAJ
 
Więcej na temat VI Forum Nowej Gospodarki na www.forumng.pl.