Zabezpiecz swoją firmę przed wyciekiem poufnych informacji

Fiskus łagodniejszy dla przedsiębiorców
14 kwietnia 2014
Pomysł na biznes – otwieramy mini-kino 2D/3D
18 kwietnia 2014

Informacja dla przedsiębiorców ma ogromną wartość. Przede wszystkim dlatego, że żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego. Właśnie informacje mogą dać przewagę konkurencyjną dla przedsiębiorstwa, albo wręcz przeciwnie, sprawić, że nagle stanie ono na krawędzi bankructwa. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć swoją firmę przed wyciekiem poufnych informacji.

Tajemnice organizacji


Każde przedsiębiorstwo ma pulę poufnych danych, których wyciek może wywołać tragiczne w skutkach dla samej firmy konsekwencje. Często to sami pracownicy, którzy nie są lojalni wobec obecnego pracodawcy, przekazują, za wynagrodzeniem, dane firmom konkurencyjnym, świetnie na tym zarabiając. Pracują jako szpiedzy w przedsiębiorstwie, w rzeczywistości przekazując zdobytą wiedzę rywalom biznesowym swojego pracodawcy. Wykrycie takiego „kreta” w przedsiębiorstwie jest trudne, zwłaszcza jeśli doskonale zaciera on za sobą ślady. Można jednak przeciwdziałać takim sytuacjom, sprawdzając pracownika jeszcze na etapie prowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Nie trzeba wykonywać takiej pracy samodzielnie. Wystarczy skorzystać z usług firm takich jak Detektyw24, która w oparciu o dostępną wiedzę i swoje doświadczenie rzetelnie sprawdzi, czy kandydat na pracownika nie ma nieuczciwych zamiarów wobec swojego przyszłego pracodawcy. Dzięki usłudze background check, czyli sprawdzeniu kandydata na pracownika, można ustrzec się wycieku poufnych informacji z firmy. Są to czyny nieuczciwej konkurencji, mogące doprowadzić firmę do bankructwa, jeśli pracownik przekaże innej firmie np. plany rozwoju działalności czy pilnie strzeżone „know-how”.

Wyciek informatyczny


Nie tylko przy zatrudnianiu nieuczciwych pracowników można narazić swoją firmę na wyciek informacji o statusie „ściśle tajne”. Z taką samą sytuacją możemy mieć do czynienia, jeśli w niewłaściwy sposób zabezpieczymy komputery firmowe. Wówczas konkurencja może doprowadzić do zainstalowania na nich oprogramowania szpiegującego spyware. Przedsiębiorca i jego pracownicy mogą zupełnie nieświadomie ułatwić zainstalowanie takiego oprogramowania, które bez wiedzy i woli użytkowników będzie przekazywało poufne informacje niepowołanym ku temu osobom trzecim.
Takim sytuacjom można zapobiec, przede wszystkim sprawdzając, czy nasze komputery w firmie nie są zainfekowane oprogramowaniem szpiegującym. Jeśli tak jest, należy je usunąć z komputerów i utworzyć solidne zabezpieczenia, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.